Utenlandskfødte: Gjør det enklere å finne fritidsaktiviteter

Henriette Øien, Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet i debatt om fritidsaktiviteter under Arendalsuka.
Foto: Birgitte Heneide
Nye tall fra årets frivillighetsbarometer viser at 71 prosent mener det burde bli enklere å få oversikt over fritidsaktiviteter for barn og unge.

Særlig er det kvinner, de under 30, lavinntektsfamilier og de født utenfor Norge som syns oversikten burde vært bedre, ifølge Frivillighet Norge.

Frivillighet Norge har sammen med Helsedirektoratet denne uken startet en kampanje for at flere barn og unge skal finne frem til fritidsaktiviteter som passer for dem, gjennom den nye nettportalen ungfritid.no.

Økende sosiale forskjeller i samfunnet gjør at stadig flere barn vokser opp i lavinntektsfamilier og disse deltar mindre i fritidsaktiviteter enn gjennomsnittet.

– Fritidsaktiviteter har en direkte påvirkning på folkehelsa, vi blir aktive og sunnere. Det motvirker også ensomhet og øker livskvalitet å delta, sier Henriette Øien, Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet under Frivillighet Norges debatt på Arendalsuka.

Organisasjonenes inkluderingsinnsats

I debatten om fritidsaktiviteter under Arendalsuka trekker Guro Birkeland, avdelingsdirektør i Bufdir – Barne- ungdoms- og familiedirektoratet – frem frivillige organisasjoners viktige rolle for å inkludere barn og unge i fritidsaktiviter.

– Frivillighet Norge er bekymret for de langvarige konsekvensene dette kan få og ber staten og kommunene stille opp. Færre frivillige og slitne ildsjeler er et dårlig utgangspunkt for gjenåpning. Nå må regjeringen og kommunene rundt om i landet gjøre det så enkelt som mulig å komme i gang med aktivitet igjen for frivillige organisasjoner, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.