Finsk høyesterett stopper tvangsreturer til Afghanistan


photographer: Wikimedia Commons
Finlands øverste administrative domstol sier den har stanset tvangsretur av tolv afghanske asylsøkere.
180Shares

Domstolen sier den raskt vil ta opp de andre sakene om stans i tvangsreturer. Rundt 90 asylsaker fra Afghanistan venter på behandling i domstolen.

Beslutninger om hvorvidt disse ankene skal behandles vil gjøres i hver enkelt sak og kunngjøres senere, opplyser domstolen.