– Valgkampanjeside kan skape feilinformerte velgere

Aps stortingskandidat Abdullah Alsabeehg kritiserer nettsiden MuslimerStemmer for å komme med feilbasert valginformasjon.
Foto: Arbeiderpartiet
IslamNet og nettstedet MuslimerStemmer oppfordrer trosfeller til å stemme på Krf. Aps Abdullah Alsabeehg er kritisk til kampanjen.
521Shares

Under årets valgkamp ble initiativet “Muslimer stemmer” opprettet. Nettstedet oppfordrer muslimer i Norge til å stemme KrF, og er tilknyttet organisasjonen IslamNet.

Klassekampen var først i omtalen av saken.

– Å stemme er viktig for å være med på å påvirke den politiske diskursen. Islamofobien og muslimhatet øker i samfunnet. Muslimers trosfrihet er under særskilt press i det politiske landskapet i Vesten, inkludert her i Norge. Ved å stemme bevisst kan man ta del i å hindre islamofobiens fremvekst. Ens stemme bør gis med full visshet om hva de ulike partiene mener om saker som er relatert til muslimer. Det er mange saker som politikere har drøftet som nører opp under muslimskepsis og er være tuftet på islamofobisk tankegods, skriver nettstedet i sin velgeroppfordring.

Frp får lavest rangering

Ifølge NRK har nettstedet blant annet funnet ut hvilke av partiene som vil forby bønnerom, hvilke av partiene som vil forby omskjæring av gutter under 15 år og hvem som er imot muslimske privatskoler. Spørsmålene handler også om kvinners bekledning, for eksempel bruk av hijab på skoler og arbeidsplasser.

Ifølge Vårt Land kommer KrF klart best ut i gruppas gjennomgang, foran Venstre. Frp er partiet som kommer klart dårligst ut, mens også Arbeiderpartiet og Høyre får negativ score.

Mahir Osman, talsperson for Muslimer stemmer og fagmedarbeider i IslamNet, sier at de vil medvirke til at muslimer i Norge kan ta et bevisst valg.

– Undersøkelser fra SSB viser faktisk at muslimske velgere verdimessig står nærmest KrFs velgere. Det kan være fordi muslimer og kristne har mye til felles, sier Osman til vl.no.

Kan skape feilinformasjon

Ap-politiker Abdullah Alsabeehg er kritisk til valgkampanjen.

– Valget i høst bestemmer hvem som skal styre Norge og forme fremtiden vår for de neste fire årene. Som velger har man et stort ansvar, og da er det viktig å kunne ha muligheten til å gjøre et partivalg på opplyst grunnlag. Et grunnlag du ikke får gjort gjennom denne kampanjesiden.

Ofte er sakstemaene vridd på en bestemt måte, slik at det skaper feilinformerte velgere, hevder han.

– Spørsmålene som stilles, og som skal utgjør utgangspunktet for muslimenes valg, er først og fremst spørsmål Islam Net er mest opptatt av. Eksempelvis er et av spørsmålene om innreiseforbud mot hatpredikanter, – en sak vi ikke har noe belegg for å si er blant de aller viktigste sakene for muslimer i Norge. Folk med innvandringsbakgrunn fra muslimske land er opptatt av de samme temaer som befolkningen ellers, som utdanning, sosial utjevning og levekår.

Svakt utarbeidet

Som norsk-muslimsk velger hadde Alsabeehg latt være hentet sin informasjon fra en slik valgside.

– For meg virker det svakt utarbeidet, med feil kildehenvisning og uriktig bruk av partiprogrammer. Jeg har fått vite om MuslimerStemmer gjennom bekjente og andre med muslimsk bakgrunn, som har vurdert sitt partivalg gjennom denne siden. Jeg ser det som lite heldig når partivalg påvirkes av upålitelig informasjon.

– Har du konkrete eksempler som underbygger kritikken av MuslimerStemmer?

– Nettsiden påstår blant annet at Arbeiderpartiet støtter «islamofobe hatgruppers rett til å skjende Koranen», blant annet fordi Yousuf Gilani sa noe i et dialogmøte han hadde med SIAN. Sannheten er at han ikke er Ap-politiker, da han meldte overgang til Venstre i 2009. Det er en god del slike eksempler hvor helt ukjente politikere blir sitert.

Krf som mest “muslimvennlig”?

Nettsiden fremhever KrF som mest vennlig innstilt overfor norske muslimer, blant annet basert på KrFs politikk om vern av trosfriheten. Alsabeehg ser samtidig en rekke dilemmaer med å anbefale muslimer å stemme på KrF.

– KrF er det partiet i Norge som fortsatt viser sterkest støtte til Israel på bekostning av palestinernes rettigheter, noe som bekreftes av Palestinakomiteens partikartlegging i forbindelse med årets valg. Jeg ser det som nesten paradoksalt at KrF skulle være det mest “muslimvennlige” av partiene på bakgrunn av denne saken alene, når flere pressesaker viser at denne velgergruppen oftest har stemt på venstresiden på bakgrunn av sosial utjevning og solidaritet i utenrikspolitikken.

Alsabeehg oppfordrer politikerkollegaer til å ta turen til moskéene for å gi muslimske velgere korrekt informasjon.

– For norske muslimer er moskéene viktige sosiale arenaer, som kan brukes som møteplasser for valginformasjon. Trossamfunnene har gjort en viktig jobb i flere år som bidragsytere til vårt demokrati, ved å invitere politiske partier til stands og debatt, slik at potensielle velgere kan gjøre et ærlig og oppriktig valg.

Utrop har forsøkt å kontakte IslamNet for tilsvar, uten å lykkes