Ber regjeringen klargjøre kabotasjeregler

Sjelden pause: utenlandske lastebilsjåfører som kjører i Norge har færre pauser og må ofte neglisjere sikkerhetsstandarden for å være konkurransedyktige, viser nye funn fra Transportøkonomisk institutt.
Yrkestrafikkforbundet, med støtte fra YS, ba under et møte med statssekretær Ingvild Næss Stub, regjeringen om å bidra til en klargjøring av EUs kabotasjeregelverk.

– Vi krever spesielt at reglene for kabotasje på turbilområdet skjerpes og gjøres kontrollerbare. Reglene slik de er i dag er svært uklare, og i virkeligheten ligger det norske turbilmarkedet åpent for utenlandske transportører med underbetalte sjåfører, sier forbundsleder i YTF, Svein Furøy (bildet nederst) til NTB.

 
Foto : ytf.no

Han setter pris på at YTF fikk muligheten til å møte i UDs hurtigkonsultasjon om arbeidet med ny europapolitisk strategi.

– Skal vi unngå sosial dumping her i landet krever det internasjonale regler som ivaretar arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår.

Norsk lønn for alle
I møte med Stub ba YTF dessuten om å slå fast at det i regelen er vertslandets vilkår som skal gjelde ved kabotasjeoppdrag.

– Utenlandske sjåfører som utfører arbeid i Norge, skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår under oppdrag i Norge. Tilsvarende må utenlandsk selskap som har transportoppdrag her til lands være underlagt norske skatte- og avgiftsbestemmelser, sier Furøy til NTB.