Vil markere grunnlovsjubileet med broderkjeder

 
Foto: Claudio Castello
Eidsvollsmennene avsluttet grunnlovsarbeidet med en broderkjede. 20 mai skal folk over hele landet gjenskape denne broderkjeden gjennom et storstilt arrangement i regi av museet Eidsvoll 1814, melder NTB.
0Shares

Kjeden (som vist i illustrasjonen under), som ble dannet av eidsvollsmennene i 1814, symboliserte at de la sterke konflikter bak seg og sto samlet om Norges nye grunnlov. Delegatene lovet at de skulle være «Enige og tro til Dovre faller» – i all fremtid.

– Skoler og arbeidsplasser over hele landet har sluttet opp om arrangementet, og vi håper å nå ut til enda flere som ønsker å markere at det er 200 år siden grunnloven ble vedtatt og at eidsvollsmennene reiste hver til sitt, sier Astrid Galstad, seksjonsleder for samfunnskontakt ved Eidsvoll 1814, til NTB.

 
Foto : Nasjonalbiblioteket

Grunnloven er fortsatt i bruk og er i dag verdens nest eldste fungerende grunnlov.

– Enigheten om og troskapen til Grunnloven trumfet kulturforskjeller og politiske preferanser. Det er her broderkjeden fortsatt har sin aktualitet og kraft.  Med Broderkjeden 2014 ønsker vi å vise et nasjonalt samhold rundt demokratiet og de verdiene som ligger i Grunnloven, sier Astrid Galstad.

Står sterkere sammen
En broderkjede skiller seg fra en vanlig håndlenke, ved at grepet man får ved å krysse armene, blir sterkere. Man blir stående skulder ved skulder, som en barrikade, i motsetning til en håndlenke, der man står spredt og enklere kan miste taket. Broderkjeden 2014 er en feiring av grunnlovsjubileet der alle kan delta – på skolen, på jobben, i institusjoner eller andre steder der man samles.

Statsminister Erna Solberg vil være tilstede på Eidsvoll og danne broderkjede med skolelever og ordførere.

 
Foto : Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

– Når vi gjenskaper broderkjeden i 2014, er det for å vise at hele Norge står sammen om Grunnloven på tvers av kulturelle identiteter, politiske skillelinjer og er en sterk og samlet nasjon, avslutter Astrid Galstad.