SSB: Unge minoriteter utdanner seg mer

Den 30. mars 2008 arrangerte tamilsk studentforening seminar i Folkets hus for å motivere tamilsk ungdom til å ta høyere utdanning. Utdanning er viktig i det tamilske miljøet
Foto: Tamilsk Studentforening
Etterkommerne er langt høyere utdannet deltar mer i arbeidslivet enn sine foreldre. 
0Shares

SSB ga tidligere i vår ut rapporten Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2012. Tallene i rapporten bekrefter hovedmønsteret fra tidligere undersøkelser. Norskfødte med innvandrerforeldre ligger atskillig nærmere ungdom i majoritetsbefolkningen når det gjelder andelen som er i arbeid og utdanning enn det innvandrerne gjør. Avstanden til majoriteten er på 5,1 prosentpoeng blant de norskfødte og 24 prosentpoeng blant innvandrerne for aldersgruppen 16-34 år sett under ett. Disse forskjellene har økt siden 2011, men bare marginalt.

Etterkommerne har altså ennå ikke fullt så høyt aktivitetsnivå som majoriteten. Differansen for aldersgruppen 16-19 år er fire prosent, mens for aldersgruppen 20-24 er andelen aktive (i jobb eller under utdanning) seks prosentpoeng høyere for majoritet enn minoritet. 

Rapporten viser også at det er atskillig mer likestilling blant norskfødte enn blant innvandrere når det gjelder hvem som tar utdanning.