Høring om omskjæring ble holdt

Lovforslaget om rituell omskjæring av guttebarn er nå til behandling i helse- og omsorgskomiteen. Innstilling skal være klar 12. juni.
Foto: Illusjonsbildet: Flickr.com/Shubert Ciencia
Helse- og omsorgskomiteens høring om lov om rituell omskjæring av guttebarn i Stortinget ble holdt i går. Ifølge Mats Liland i Stopp omskjæring er det motstand mot inngrepet også blant menn som er omskåret.
0Shares

– Vi er menneskerettslig forpliktet til å sette en aldersgrense for omskjæring av gutter, sier Mats Liland i Stopp omskjæring, ifølge Sykepleien.no.

Liland mener Norge bør ha en aldersgrense på minimum 16 år.

– Vi er stolte av å være et foregangsland når det gjelder barns rettigheter, sa han til politikerne. Det bør vi også være i denne saken.

Prosess
Fagsjef hos Barneombudet, Camilla Kayed, startet høringen med å spørre politikerne hva de ville svart dersom rituell omskjæring var en ny praksis. Barneombudet savner en grundig vurdering av om dette er noe man ønsker i Norge.

Audun Lysbakken sa han forsto motstanden, men påpekte på at konsekvensen av å si nei til omskjæring vil være at praksisen fortsetter under betydelig verre forhold.

Kun Den Norske Jordmorforening, som presiserte at saken var vanskelig, ga sin støtte til lovforslaget. Både Barneombudet, Norsk barnelegeforening og Norsk Sykepleierforbund, Landsgruppen av helsesøstre og Barnesykepleierforbundet, var klar i sin tale: send lovforslaget tilbake til regjeringen.

Forslaget er nå til behandling i helse- og omsorgskomiteen. Innstilling skal være klar 12. juni.