Valg 2021:

Innvandrervelgere kan ha «feilstrøket» kandidater

Norsk-somalier og lokalpolitiker Fatima Ali Madar har fått høre i valgmøter og gjennom telefonoppringninger om angivelig utstrakt feilstemming blant innvandrervelgere.
Foto: Henrik Kreilisheim
– Et uvisst andel av innvandrervelgere kan ha stemt feil i årets valg grunnet manglende forståelse om hvordan man tilleggsstemmer for å kumulere kandidater på listen, hevder Ap-kandidat Fatima Ali Madar.
196Shares

Overfor Utrop sier Ap-politikeren seg bekymret etter å ha vært på flere valgmøter og andre ikke-valgrelaterte møter med innvandrerorganisasjoner, hvor hun har fått høre om angivelig feilstemming.

– Nylig var jeg hos Caritas, hvor det var flere som kunne relatere at de hadde misforstått stemmereglene, og strøket kandidater som de egentlig ville kumulere. Jeg har også blitt oppringt av velgere med innvandrerbakgrunn som er blitt obs på feilen. Folk er skremt og oppgitt over at stemmene deres kanskje får feil utslag ved valget.

Ifølge Ap-politikeren, som selv er 16. kandidat i Oslo-listen, skjer feilstemming grunnet en helt enkel misforståelse.

I denne saken understreker hun at hun uttaler seg som privatperson.

– Folk er vant til å kumulere folk i kommunevalget ved å sette et kryss foran navnet, og trodd det samme kan gjøres i stortingsvalget. Fra før vet vi at ikke-vestlige innvandrere også har en tendens til å stemme på personer fremfor partier, og at de oftere kumulerer for å få opp kandidater med innvandrerbakgrunn. Velgerne jeg har snakket med sier de satte et kryss ved strykboksen og trodde det betydde å gi tilleggsstemme.

Stor forhåndsstemming 

Grunnet pandemien er et stort antall velgere i Oslo og ellers i landet ventet å forhåndsstemme. I både somaliske og andre innvandrermiljøer Madar har hatt kontakt med under valgkampen, har hun fått vite at en god del har forhåndsstemt.

– Når man først er i valglokalet har ikke personalet mandat til å hjelpe fysisk med stemmegivning, og man tar der for gitt at den fremmøtte har satt seg inn i reglene for stryking og kumulering.

– Hvor mange tror du kan ha stemt feil uten å ville det?

– Jeg kan ikke gi deg et tall på stående fot, men utifra de mange samtalene jeg har hatt kan feilstemmingen ha skjedd i en ikke ubetydelig andel av innvandrervelgere.

– Hvorfor tror du dette har hendt?

– En grunn kan være språkproblemer, som igjen gjør at man misforstår reglene og eller manglende praktisk informasjon om valget. Her kunne vi kanskje hatt mer målrettet opplæring som viser til korrekt stemmegivning i tråd med valgreglene. Jeg er også enig i at folk må sette seg inn i stemmereglene, fordi vi trenger godt og opplyst stemmegiving.

– Uheldige valgutslag

Norsk-somalieren er bekymret overfor denne angivelige feilstemmingen.

– Vi kan få helt andre utslag i valget enn det en ikke ubetydelig gruppe av Oslos befolkning ville stemt for. Folk kan ha bidratt til å stemme ned politikere som de egentlig vil fremme, og spesielt kvinner og minoriteter. Jeg tenker som borger fremfor politiker at dette går på demokratiet løs. Uansett partitilhørighet ser jeg dette som uheldig.

Valgsjef: – Kontakt valgmedarbeiderne

Utrop har kontaktet Bystyrets sekretariat og Ingvild Åsgård, kommunikasjonssjef valg i Oslo, for en reaksjon på bekymringen fra Madar.

Ifølge henne har velgerne mulighet til å kontakte valgmedarbeiderne på lokalet hvis ting er uklart rundt stemmegiving.

Kommunikasjonssjef for valg i Oslo, Ingvild Åsgård (t.v) oppfordrer velgere til å spørre valgmedarbeiderne i lokalet når ting er uklart.
Foto : Claudio Castello

– Vi oppfordrer velgere til å spørre valgmedarbeiderne i lokalet hvis det er noe som er uklart. Valgmedarbeiderne kan alltid hjelpe deg. De har taushetsplikt og kan svare på alle mulige spørsmål, bortsett fra hvilket parti du skal stemme på.

Feilstryking vil ifølge kommunikasjonssjefen ikke kunne gjøre et stort utslag.

– Ved stortingsvalg må over 50 prosent av velgerne har gjort den samme endringen på stemmeseddelen for at det skal ha betydning. Det har aldri skjedd at endringer som gjøres på stemmeseddelen ved stortingsvalg påvirker det endelige resultatet. Ved kommunestyrevalg gir imidlertid endringene større utslag og kan endre på hvem som blir valgt inn i bystyret og hvem som blir vararepresentanter. Hvordan du endrer rekkefølgen på kandidatene og stryker kandidater står forklart på stemmeseddelen. Det er viktig å merke seg at uansett hva du gjør av endringer på stemmeseddelen, vil stemmen din være gyldig og gå til partiet du har valgt.

Slik kan du stemme: Les mer på valg.no