Første møte i Likeverds- og mangfoldsutvalget

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja sammen med utvalgsleder Nils Kristian Bogen. Bak fra venstre: Jon Krognes, Tove Linnea Brandvik, Olaug Nilssen, Silje Ask Lundberg, Faridah Shakoor, Henrik Syse, Line Melbøe og Bjørn Hatterud. På skjerm: Morten Magelssen og Ingrid Thunem.
Foto: Kulturdepartementet
Likeverds- og mangfoldsutvalget har hatt sitt første møte og utvalget er nå supplert med en ungdomsrepresentant.
75Shares

Utvalget er en del av regjeringens likeverdsreform og ble lansert 23. juni 2021. Utvalget skal utrede hvordan vi kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet, og skal levere sin utredning i løpet av 2022.

– Det var hyggelig å møte utvalgsmedlemmene samlet i dag. Det er et betydningsfullt arbeid de skal i gang med. Det er et viktig mål for regjeringen at alle skal ha muligheten til å leve selvstendige og frie liv, og delta på alle samfunnsområder, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja til regjeringen.no.

Statsråden har registrert at mandatet og prosessen med å sette ned utvalget har blitt møtt med kritikk.

– Jeg tar kritikken på alvor og jeg er derfor glad for at vi har hatt muligheten til å supplere utvalget med ungdomsrepresentanten Ingrid Thunem, etter å ha fått innspill på kandidater fra både Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), Unge Funksjonshemmede og Press – Redd Barna Ungdom