Staten dekket kommunenes integreringsutgifter fullt ut i 2020

En rapport fra Beregningsutvalget viser at staten dekket kommunenes utgifter til integrering.
Foto: KaVass/Creative Commons
Beregningsutvalgets rapporter viser at kommunene i 2020 i likhet med i 2019 fikk full dekning av de gjennomsnittlige utgiftene til bosetting og integrering.

Utvalget, som er et partssammensatt utvalg fra staten og kommune sektoren, følger med på at det er et rimelig samsvar mellom kommunenes utgifter og tilskuddene de får for å bosette og integrere flyktninger.

Hvem flyktningene er, hvor mange de er, og hvor de er i integreringsløpet har stor betydning for utgiftene, sier Bjørn Holden, leder av Beregningsutvalget, til imdi.no.

– Kommunene har lavest utgifter år fire og fem i tilskuddsperioden, og i 2020 utgjorde disse årskullene over 70 prosent av alle som utløste integreringstilskudd. I tillegg var rekordmange 85 prosent familier og barn, som i gjennomsnitt medfører lavere utgifter enn enslige voksne og enslige mindreårige.

Nedgang på mindreårige

Funnene viser blant annet at enslige mindreårige dekket tilskuddene 102,9 prosent av utgiftene mot 110 prosent i 2019, som forklares med færre ankomster.

– Kommunenes nettoutgifter går ned og at dekningsgraden av tilskudd øker. Samtidig ser vi en ny trend hvor nye grupper av overføringsflyktninger medfører økte utgifter, sier Holden.