Ny rapport: Minoriteter føler seg diskriminert i arbeidslivet

Ny rapport viser at minoriteter føler seg mer diskriminert i jobbsammenheng.
Foto: Unsplash/Glenn Carstens-Peters
30 prosent av minoritetskvinner mener arbeidsplassen deres ikke gir like muligheter til alle, ifølge nye tall.
108Shares

Equality Check har kartlagt hvordan etniske minoriteter opplever norske arbeidsplasser. Over 8.600 personer har deltatt i den anonyme spørreundersøkelsen, og rapporten vitner om at norske arbeidsgivere enda har en lang vei å gå for å bekjempe opplevd diskriminering på arbeidsplassen.

– Vi i Equality Check ønsker å skape synlighet rundt problematikken, fordi vi er virkelig ikke i mål enda. Ved å samle inn data, mener vi at vi kan støtte selskaper med å finne en løsning på problemet, sier Samina Ansari, PR-ansvarlig i Equality Check til E24.

Kvinner mer utsatt

Undersøkelsen viser blant annet at 30 prosent av minoritetskvinnene er uenige i at arbeidsplassen gir like muligheter, mot 23 prosent for majoritetskvinner. For menn er tilsvarende tall 22 prosent mot 14 prosent.

– Rapporten viser at minoritetskvinner føler mer på ubevisst diskriminering enn minoritetsmenn. Den viser også at kvinner generelt er mer utsatt for ubevisst diskriminering på jobb.

Kimiya Sajjadi er grunnlegger og daglig leder i selskapet Big Enough Global som bistår selskaper med å rekruttere og beholde flerkulturelle. Hun forteller til E24 at hun ikke synes at funnene i rapporten til Equality Check er overraskende.

– Vi vet at minoriteter er mer utsatt for diskriminering enn majoritetsbefolkningen. Når selskapene ikke jobber aktivt med denne problemstillingen, blir resultatet at minoriteten trives dårligere, sier hun til E24.

Kulturendring i fokus

Solveing Hellebust, HR-direktør i Yara, understreker at det tar tid å endre en kultur.

– Vi har veldig høy bevissthet rundt mangfold og inkludering i Yara, fordi vi har en iboende og dyp tro på at det er smart å jobbe med dette. Mangfold gir oss flere perspektiver, mer innovasjon og bedre engasjement, noe som fører til økt lønnsomhet for bedriften, sier Hellebust til E24.