– Tolkene er blitt holdt for narr

Tolker og andre afghanere som jobber for de norske styrkene i landet er i livsfare ettersom Taliban ser de som "landsforrædere". Nå mener en Afghanistan-ekspert at Norge har holdt disse for narr ved å ikke gi flesteparten asyl. Foto: Illustrasjon.
Foto: Flickr/isafmedia
I omtrent alle andre land har afghanske tolker fått asyl. I Norge har kun halvparten av søkerne fått opphold. Tolkene er blitt holdt for narr, mener Afghanistan-ekspert.
0Shares

44 Afghanistan-tolker søkte asyl i Norge – kun 22 fikk opphold.

– Først setter vi dem i fare, og så avviser vi søknaden om opphold og trygghet. Norske myndigheter bruker lite energi på å sjekke hva slags oppdrag tolkene har vært på i Forsvaret. De har også liten kunnskap om hvordan Taliban opererer. Avslagene er gjort på feilaktig grunnlag, sier Afghanistan-ekspert Terje Skaufjord til Lindesnes Avis.

Trues på livet
– Trenden i alle land, utenom Norge, er at tolkene har fått innvilget opphold, sier Skaufjord.

– Her har i mange saker konkludert med at trusselen opphører etter at arbeidet er ferdig utført. De som har kjennskap til Taliban vet at det er helt feilaktig. Er man først blitt karakterisert som en forræder, så blir man aldri glemt av Taliban, legger Skaufjord til.

Aftenpostens korrespondent i Midtøsten, Kristin Solberg, har bodd i Afghanistan. Hun har snakket med flere tolker som ble nektet opphold i Norge.

– Kun 21 av 106 har fått opphold. Mange av de gjenværende frykter for livet. Gjennom en stor sak jeg laget for Aftenposten i 2013 snakket jeg med flere av dem. Noen har fått skriftlige dødstrusler og trusler over telefon. Flere har forlatt hjemstedet, sier Solberg til Lindesnes Avis.