– Løser ikke fattigdomsproblemet

Venstre har stemt nei til religiøse plagg og symboler til uniformen i politiet og rettsvesenet. – Makt fra myndighetene må utøves så nøytralt som mulig, sier stortingsrepresentant Iselin Nybø fra Venstre.
Foto: Flickr/Mari Halvorsen
Slik reagerer Iselin Nybø, Venstres justispolitiske talsperson på at et nasjonalt tiggeforbud kan bli en realitet fra og med neste sommer.

Nybø (bildet) mener det er noe grunnleggende galt i at det å sitte stille på et gatehjørne med et pappkrus i hånden skal gjøres til en kriminell handling.

– Vi må jobbe aktivt mot fattigdom både på kort og lang sikt. Det er ingen enkle løsninger. Politiet har allerede i dag tilstrekkelig virkemidler til å slå ned på ulovlig virksomhet og det å håndheve et tiggerforbud vil ta både tid og ressurser som politiet kan bruke på viktigere saker, sier hun til utrop.no.

Å gå inn for et forbud er også å feiltakle problemet, mener Venstre-poltikeren

– Å starte med et forbud for så å finne sosialpolitiske tiltak, slik regjeringspartiene og Sp argumenterer, er å starte i feile ende. Sosialpolitiske tiltak må på plass før vi en gang kan vurdere å innføre et forbud. Vi må jobbe både på kort og lang sikt for å løse de store fattigdomsutfordringene i Europa. En kan ikke forby alt man ikke liker, og selv om noen opplever det som ubehagelig å se fattigdommen speile seg i sin egen rikdom, så er det litt av prisen vi betaler for å leve i en globalisert verden. Vi ser mye fordeler med økt åpenhet mellom land, blant annet at Norge får stor nytte av arbeidskraft fra Øst-Europa. Men det vil også følge med ting vi ikke liker, i form av nøden fra Europas mest diskriminerte gruppe, som kommer tettere inn på oss.

Små og store løsninger
Nybø innser at det er ingen god løsning for noen å måtte tigge.

– Vi må sørge for langsiktige utviklingstiltak i land som Romania og Ungarn. Jeg er sikker på at de som tigger i Norge mye heller ville hatt et trygt arbeid i sitt eget land, og hjelpe via bistand. Regjeringen bør vise at de mener alvor gjennom økt bistand til de fattigste landene gjennom EØS-midlene, men det er også stort behov for sosialpolitiske tiltak i Norge for våre meste marginaliserte grupper, f. eks. gjennom billige lavterskel overnattingstilbud.

Skuffelse over borgerlige partifeller
Venstre-politikeren sier det er “svært forstemmende” at første sak Høyre og FrP bryter med Venstre og KrF på er av en så skammelig usosial karakter.

– Jeg er også svært skuffet over at Senterpartiet stiller opp for å ta de svakeste på denne måten.

Et forbud vil også ramme etnisk norske. tillegger hun.

– Vi har mange rusavhengig som tigger i Norge og et forbud rammer også dem, selv om det er mye ved debatten som kun handler om tiggere fra Øst- Europa og at det virker som om det er romfolket i gatene forbudet er ment å ramme.

Kan gå over til vinningskriminalitet
Alternativet for rusavhengige som trenger penger når tigging blir forbudt er Nybø redd kan bli vinningskriminalitet.

– Ingen fattige får det bedre av et forbud, de er like marginaliserte, trenger mat og et sted og bo, uansett om de kommer fra eller oppholder seg i Norge eller Romania. “Alt som blir bedre” er at det blir mindre ubehagelig for de bemidlede. De slipper jo å se nøden som er den harde realiteten for svært mange mennesker.