Ikke overrasket over høyrebølge blant innvandrere

 
Foto: Skjerdump/YouTube
Ingen er mindre overrasket over at Høyre har doblet sin valgoppslutning blant innvandrere fra 2011 til 2013 enn tidligere kampanjesjef og nåværende Stortingsrepresentant Mudassar Kapur.
0Shares

– Hvor venstresiden er mest opptatt av “innvandringssaker” har Høyre vært mer opptatt av å snakke om politikk som opptar folks hverdag, nemlig skole, arbeid, velferd og valgfrihet, sier Kapur i et intervju til Dagsavisen. 

Statistisk sentralbyrås (SSB) valgundersøkelse Innvandrere og stortingsvalget 2013 viser at Høyre har vokst markant de siste årene blant velgere med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika. Velgere som tidligere i stor grad har stemt på Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet.

– Utgått politikk
Kapur mener definitivt at venstresidens integreringspolitikk har gått ut på dato.

— Flere innvandrere jeg har snakket med er for eksempel glade for at Høyre åpner for bruk av flere midlertidige ansettelser. Ikke alle er så privilegerte at de kan være med å konkurrere om høythengende faste jobber. Og for dem er det langt viktigere å få en fot inn i arbeidslivet enn å få en fast stilling.

Kapur er overbevist om at Høyres framgang er tegn på en vedvarende tendens.

— Jeg tror at denne trenden bare vil fortsette ved neste lokalvalg, sier han, og framhever at resultatene i særlig store byer har mye å si også for nasjonale valgresultater. I forrige lokalvalg gikk for eksempel Høyre kraftig fram i bydelene Stovner og Søndre Nordstrand som er klassiske røde bydeler, sier han til dagsavisen.no.