– Stortinget bør forby niqab

Ansiktsdekkende hodeplagg vil trolig bli forbudt i Akershus-skolene. Forbudet vil ikke stride med likestillings- og diskrimineringsombudets forskrifter.
Foto: Glenn Carter
– Niqab og burka "er de mest frihetsberøvende plaggene verden noensinne har sett", skriver forfatter og journalist Hege Storhaug i en kronikk på NRK Ytring.
0Shares

I kronikken viser hun til den nylige avgjørelsen fra den europeiske menneskerettighetsdomstolens i niqab-saken som et svar på utfordringene med islam i Europa.

– Nå kan Stortinget ta grep, før problemet blir stort også i Norge. Samtlige partier kan peke på verdiplattformen sin og parallelt koble inn arven fra opplysningstiden, den kritiske fornuften. Føre-var-prinsippet er heller ikke å kimse av, skriver hun.

Hege Storhaug er informasjonsleder i Human Rights Service.
Foto : Kagge forlag

Storhaug (bildet) mener dommen kunne forutsees på bakgrunn av en bestemmelse fra EMDs storkammer 10. november 2005, som ga Tyrkia medhold i å nekte en kvinne å bruke hijab på universitetet. 

– Kvinnen fikk medhold i at Tyrkias forbud var en reell inngripen i hennes rett til åpent å signalisere og kle seg etter religiøs overbevisning. Likevel sa storkammeret, å begrense utøvelse av en menneskerettighet er ikke nødvendigvis et brudd med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Norge må gjøre som Frankrike
Storhaug argumenterer for at mye ligger til rette for at Stortinget kan vedta et forbud på linje med Frankrike i tråd med EMDs kjennelse. Spørsmålet er om man vil få til det.

– Vil våre folkevalgte klare å legge bort gammel partistrid, innse at de i forrige runde kanskje ikke fikk de beste råd av byråkrater i Justisdepartementet, heve blikket utover Kongeriket, videre vende blikket mot Europa og ta en sjekk av den mer og mer foruroligende verditilstanden blant stadig flere unge? Vil den intellektuelle eliten og mediestanden gjøre det samme, og slik gi vårt politiske lederskap hjelp til en moralsk opprustning?

Les hele kronikken her.