Lite “flerkulturell pedagogikk” i barnehagene

Avvikler kontantstøtte: men regjeringen innfører rett til barnehageplass og støtte til de som ikke får plass eller er i barnehagen i mindre enn 19 timer
Foto: flickr.com
Norske barnehager er dårlige til å praktisere «flerkulturell pedagogikk» slik rammeplanen legger opp til. I alle fall utenfor byene.
0Shares

Koklusjonen baserer seg på en spørreundersøkelse utført av Høgskolen i Hedmark, ifølge Aftenposten. 525 pedagogiske ledere og 288 styrere fra syv fylker er spurt i undersøkelsen. Alle kommer fra kommuner med færre enn 40.000 innbyggere.

Kun tre prosent av profesjonsutøverne i undersøkelsen har fordypning eller videreutdanning i flerkulturell pedagogikk eller liknende, og ifølge forskerne gjenspeiler det seg i praksisen i barnehagene.

– Vi ser at det lages opplegg og samlingsstunder som i all hovedsak inspireres av typisk norsk kultur. Det kan være eventyr, rim og regler fra “det norske arkivet”, for å si det helt enkelt. Det er jo ikke vanskelig på finne eventyr fra for eksempel arabisk kultur, men det gjøres i liten grad, forteller førstelektor Camilla Eline Andersen til Aftenposten.

Ifølge statistikken mener 92 prosent av de pedagogiske lederne at det er svært viktig eller viktig å formidle norsk majoritetskultur til barna. Til sammenligning mener 77 prosent det samme om barnas hjemmekultur.

For hele undersøkelsen, klikk her