Oppretter møteplass for innvandrerjenter

Her, på Kirkens ungdomsprosjekts (KUP) lokaler sentralt i Kristiansand har man funnet et møteplass for minoritetsjenter hvor sosial kontroll står sterkt.
Foto: Skjermdump/GoogleMaps
Gode relasjoner, trygge voksne og et fellesskap med andre jevngamle jenter. Det er hovedingrediensene for å skape et solid og varig møtested for unge minoritetsjenter i Kristiansand.
0Shares

– Vi er gode på relasjonsbygging, og det er nøkkelen til suksess i forebyggingsarbeidet, sier leder for jentegruppene Ingunn Lyngset Holme i Kirkens ungdomsprosjekt (KUP), til imdi.no.

Organisasjonen har skapt møteplasser spesielt for minoritetsjenter siden 2004. Målgruppen i det IMDi-støttede tiltaket er ungdomsskolejenter som har sin opprinnelse i kulturer hvor ære og storfamilien står sterkt.

– Vi prøver å fange opp jenter som lever i spenningen mellom to kulturer og som kan møte en del strenge grenser, sier Lyngset Holme.

Tett kontakt med foreldrene
Jentene som KUP vil treffe kan leve i familier hvor det ikke alltid er en selvfølge at barna kan kontrollere egen fritid. KUP tar dette på alvor og jobber med hele familien.

– Vi drar gjerne på hjemmebesøk og prater med foreldrene, forteller om hvem vi er, hva vi gjør og hvilke verdier vi jobber etter. Det som kan være utfordrende er at vi, gjennom å styrke jentenes selvfølelse og trygghet i å ta egne valg, noe som kan skape konflikt. Vi må ofte snakke mye med jentene om dette. Hvordan kan de prate med foreldrene sine om det som er vanskelig på en måte som er kofliktforebyggende?

“Safia” og “Amira” føler de kan være seg selv i jentegruppa.

– Vi føler oss så velkommen. Vi får gode venner, og her kan vi være oss selv, sier Amira til imdi.no.

– Og vi kan være mer oss selv med bare jenter, mener Safia.