Et dikt for fred

Sri Sri Ravi Shankar (1956-)
Foto: Wikimedia Commons
I anledning utdeling av Fredsballen har Surgol Ghairat i Fredsduene, som deler ut prisen, sendt oss dette diktet. 
Surgol Ghairat
Latest posts by Surgol Ghairat (see all)
4-678-Nur0701Nur786-4
 
Se opp, se ned
Se foran og bak
Gud den barmhjertige 
ga oss et Paradis og himmelsk tak
fordi kjærligheten er min sak
 
Mirakelbarna har englevakt
Kjære Magnus Carlsen ble sjakk matt
Miraklene er den skjulte makt
Garden gir Dronningen og Kongen akt
 
Holiness Guruji Sri Sri Ravishankar
så lyset over sola
fordi alle i kjærlighetens rike 
gleder jorda
 
The Love Power