Jeg så lyset!

 
Foto: Claudio Castello
Et dikt om en globalisert verden i store endringer.
Surgol Ghairat
Latest posts by Surgol Ghairat (see all)

Kongen løp etter Dronningen –

Dronningen løp etter Sannheten –

Sannheten løp etter mirakler –

Mirakler løp etter Profeter (fvmda) –

Profeter (fvmda) løp etter menneskeheten –

Menneskeheten løp etter revolusjoner –

Revolusjoner løp etter Yes We Can –

Yes We Can løp etter grunnloven –

Grunnloven løp etter meg –

Jeg løp ikke for;

Jeg skrev under på en Manifest om fred –

Som Gud den Barmhjertige, den Nåderike kaller;

For vakre og hellige himmelske bøkene; Avesta, Bayan, Biblen, Bhagavadgita, Guru Granth Sahib,

Kitab-I-Aqdas, Koranen, Torah og Tripitaka –

For i går drømte jeg om One World Family Masterplan –

Jeg så Engelen min:

Kysset Hans Hellighet Sri Sri Ravi Shankar Guruji som sin kjærlige mirakelbarnas Sultan –

For jeg elsker kjærligheten som gleder jorda –

For Jeg så lyset over Sola –

For alle herskere matet Fredsduene mine oppi lufta;

I himmelen Nur kalt Paradiset –

Tusen Takk for meg –

Nå må jeg spise –

For i dette diktet ga jeg dere hemmeligheten og beviset –

For Gud den Barmhjertige, den Nåderike er Lyset’

Imagine

Fvmda: Fred være med dem alle –

Dedikert; Mirakelbarna, Urban Legend, ERAS Nettverket, Batteriet, Art of Living,, Mandela Foundation, Slottet, Ung i Forum, Malala Foundation, Venn av Nøff, Norway Cup, Universet og One World Family –
The Love Power.

4-678Nur0701Nur786-4