En av fire frykter terrorangrep i Norge

Området rundt Regjeringskvartalet og VG-huset er hermetisk lukket med politisperringer.
Foto: Claudio Castello
En av fire er bekymret for at det vil skje terrorangrep i Norge i nær framtid, ifølge en forskningsrapport. Flesteparten av de spurte mener religiøse grupperinger utgjør den største trusselen. 
0Shares

Rapporten Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen viser at 3 prosent er svært bekymret og 22 prosent er nokså bekymret for et terrorangrep. 11 prosent av de spurte oppgir at de ikke er bekymret i det hele tatt.

Rapporten omfatter hovedfunnene i en spørreundersøkelse gjennomført vinteren 2013, hvor 1.500 i den norske majoritetsbefolkningen ble intervjuet. 

Forsker Kari Steen-Johnsen ved Institutt for samfunnsforskning, som har jobbet med rapporten, tror resultatet kunne ha blitt påvirket om undersøkelsene hadde blitt gjort i etterkant av terroralarmen i sommer.

– Vi vet for eksempel at terrorfrykt øker vilje til å gi myndigheter spillerom til å gripe inn, men det kan være en kortvarig effekt, sier hun til NTB.

Også innvadrere frykter religiøse ekstremister
63 prosent av de spurte oppgir at de frykter terrorangrep fra religiøse grupperinger mest, og 19 prosent svarte at de mener høyreekstreme utgjør den største trusselen.

– På den ene side er dette overraskende, i og med at det til nå eneste terroranslaget i stor skala i Norge var basert på en høyreekstrem ideologi, bemerker rapporten.

I en tilknyttet undersøkelse svarer også ikke-vestlige innvandrere og etterkommere av disse at det er religiøse grupperinger de i størst grad frykter terrorangrep fra. Samtidig er denne andelen betydelig mindre enn i befolkningsundersøkelsen, 45 mot 63 prosent.

Les hele saken her.