Frykter motreaksjon fra ekstrem-høyre

 
Foto: Claudio Castello
– Norske ekstremister er handlingsorienterte og rekrutterer nye ungdommer, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland på Oslo kommunes dialogmøte om radikalisering.  
0Shares

Bjørnland (bildet) advarer nå om at det kan komme en motaksjon fra høyreekstreme i kjølvannet av mobiliseringen blant ekstreme islamister.

– Aktørene på begge sider har synspunkter med religiøs eller kulturell forankring som kan få bredere aksept i samfunnet, og disse gruppene påvirker hverandre negativt, sa hun.

PST-sjefen sier at de mest sentrale aktørene innenfor ekstrem islamisme kommer fra et multietnisk miljø som består av unge personer oppvokst i Norge.

Terror kan utløse motreaksjon
Når det gjelder det høyreekstreme miljøet påpeker Bjørnland at det består av løse nettverk av mennesker med innvandringsfiendtlige synspunkter, og at de mangler en tydelig ledelse.

Likevel tror Bjørnland at det fort kan endre seg.

– En voldsaksjon fra ekstreme islamister i Norge, kan føre til mobilisering og kordinering av norske høyreekstreme, og bidra til økt oppslutning om høyreekstrem ideologi.