– Handler om anstendighet

 
Foto: Privat
Bergen SV fikk gjennomslag for å få 30 av 123 avviste syriske flyktninger til kommunen. Frp og Høyre stemte mot.

– Norge er et av verdens rikeste land med et velutbygd velferdssystem. Her handler det om anstendighet og menneskelighet. Punktum, sier bystyrerepresentant i Bergen SV, Oddny Miljeteig, til Utrop.

Forslaget er ment som en storbydugnad, fra alle SV-gruppene i de fem største byene i Norge.

– Formålet med dugnaden er at de største byene til sammen skal ta imot de 123 flyktningene FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) har bedt om at Norge tar imot, og som regjeringen har sagt nei til. Ifølge statsministeren vil ikke kommunene makte å ta imot disse 123 flyktningene som har behov for medisinsk og sosial omsorg og oppfølging.

Hele 97 % av flyktningene befinner seg i Syrias naboland Libanon, Jordan, Tyrkia, Egypt og Irak. I Libanon, med en befolkning på kun 4,3 millioner mennesker, utgjør nå snart hver tredje innbygger en syrisk flyktning. Libanon alene tar imot like mange syriske flyktninger per dag som det totale antallet flyktninger som kommer Norge i løpet av et år. 

Ja til mere ressursbruk
Bakgrunnen for SV-poltikernes tiltak ligger i at Norge for kort tid tilbake ga avslag til denne gruppen fordi en eller flere personer i gruppen var syke og trengte medisinsk hjelp.

– Her har vi de mest sårbare, syke, hjelpetrengende syriske flyktningene, ifølge UNHCR, hvor mange lever i prekære forhold i leir i Tyrkia.  

Når dere i SV går ut med denne storbydugnaden, så regner jeg med at dere vil presse på for økte ressurser til mottak og bosetning?

– Regjeringens oppgave er jo å komme med finansiering til begge deler. Vi må fokusere på mennesket, menneskebehovet og ikke på pengebruken.

Kan ikke låse asyldøren
Miljeteig ser dette som et viktig og prinsippielt tiltak.

–  Vi oppfordrer regjeringen Solberg om ikke å gradere flyktninger etter funskjsonsnivå, men følge de anmodningene UNHCR retter til Norge. Likestillingsombudet og andre har reagert sterkt på dette, og ment en slik praksis er faktisk diskriminerende.

– Ved at Bergen nå tar imot disse 30 sender vi også et signal om at vi må ta imot flere og vise mer raushet i asyl- og flyktningepolitikken, legger hun til.