IMDi-kampanje skal få flere innvandrere i jobb

IMDi-sjef Libe Rieber-Mohn håper flere arbeidsgivere vil se innvandrere som en ressurs.
Foto: Beate Willumsen
Mer enn 45.000 innvandrere står i dag uten jobb, og flere tusen er overkvalifiserte til stillingen de har. Nå tar IMDi tak i problematikken.

Flere kjente toppledere støtter kampanjen Mangfold med stor «M», som er i ferd med å bli til Norges mest anbefalte jobbsøker.

– Jeg håper dette gjør at flere arbeidsgivere får øynene opp for den store ressursen innvandrere er, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) via en pressemelding.

Mangfold med stor «M» er en fiktiv person satt sammen av noen av de flere tusen personene med innvandrerbakgrunn som er overkvalifiserte til stillingen de har.

Gjennom den digitale informasjonskampanjen «Anbefal mangfold» har Mangfold i løpet av kort tid fått over 900 anbefalinger fra engasjerte nordmenn, og over 30 anbefalinger fra ledere innen offentlige og private virksomheter. Blant dem finner vi Sigve Brekke, Kjerstin Braathen, Karl Munthe-Kaas, Birgit M. Liodden, Thor Gjermund Eriksen, Håkon Haugli, Petter Stordalen og Johan H. Andresen.

Kommer ikke inn i arbeidslivet

Ifølge SSB er over 20 prosent av de som har kommet hit de siste 10 årene, mennesker med god utdanning og flere års erfaring fra relevante arbeidsplasser i utlandet. Det mange imidlertid mangler, er referanser eller anbefalinger fra norske arbeidsgivere.

IMDI-sjefen kontaktet i vår et utvalg ledere og spurte om de ville anbefale Mangfold. Svarene lot ikke vente på seg, og var utelukkende positive.

– Det er flott å se at kampanjen vår engasjerer. Samtidig håper vi selvfølgelig at de positive holdningene omsettes til handling, og at flere arbeidsplasser får en mer mangfoldig arbeidsstokk, sier Rieber-Mohn.

Egen tilskuddsordning

I april lanserte også IMDi en egen tilskuddsordning, hvor der er satt av 10 millioner kroner, og der private og offentlige virksomheter kan søke om midler til å ansette eller tilrettelegge for en mer mangfoldig arbeidsplass.

Ordningen et pilotprosjekt som videreutvikles basert på årets erfaringer, og blir utgangspunkt for forbedring når initiativet skal overføres til andre bransjer senere.