– Tolketjenesten er mangelfull

Statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet Jardar Jensen (H), barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) og utvalgsleder Anne Kari Hasle (lengst til høyre)
Foto: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Regjeringens offentlige utvalg har sett på bruk av tolk i offentleg sektor. Tidligere i uken la de frem sine anbefalinger til statsråd Solveig Horne. 
0Shares

Tolkeutvalgets oppdrag har vært å utgreie og fremme forslag til samordnet, kvalitetssikret og effektiv organisering av tolkeoppdrag i offentleg sektor.

Utvalgsleder Anne Kari Lande Hasle fortalte sier at det er helt nødvendig med en snuoperasjon for at offentlige tjenesteytere skal kunne kommunisere via tolker som er godt nok kvalifiserte.

– Arbeidet vårt viser at underforbruk og mangelfulle tolketjenester svekker rettssikkerheten og er en fare for liv og helse. Utredningen dokumenterer at offentlige styresmakter bruker mye ressurser på å utdanne tolker som ikke kommer til nytte. Istedet velger store deler av offentlig sektor billigste og dårligste løsning. Enten så bruker man ikke tolk i det hele tatt, eller så benyttes tolker med lave tolkefaglige kvalifikasjoner. På sikt taper både samfunnet og enkeltindividet på dette, var tonen fra Lande Hasle.

Egen tolkelov?
Utvalget går inn for å innføre en egen tolkelov. Lovforslaget innebærer at offentlige tjenester kan bli forpliktet til å tilkalle kvalifisert tolk, spesielt når hensynet til rettssikkerhet og likebehandling står sentralt.

I tillegg foreslår utvalget en opptrappingsplan som skal gjøre det mulig å oppfylle plikten til å bruke kvalifisert tolk fra og med 2019.