Redd Barna bekymret over asylbarna

Regjeringen har startet med å tvangsutsende familier som har fått avslag på asylsøknaden
Foto: Sjoerd Lammers street photography
Kastes ut før de får vurdert søknadene etter regelendring.
0Shares

– Redd Barna er sterkt bekymret for at utsendelsene skjer uten at barna har fått prøvd sin sak etter det nye regelverket som skal legge større vekt på hensynet til barnets beste, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram.

Regjeringen har vedtatt nye regler for når lengeværende barn skal gis oppholdstillatelse på grunn av tilknytning til riket. 1. juli i år ble det innført regler om en engangsløsning for noen av barna som har bodd flere år i Norge. Til høsten kommer en ny forskriftsbestemmelse om en varig løsning for de lengeværende barna. Reglene er kompliserte, og en rekke ulike vilkår må være oppfylt for å få oppholdstillatelse.

NOAS har allerede slått alarm
Redd Barna har tidligere sendt brev til Justisdepartementet sammen med NOAS, LO og Norsk Folkehjelp og bedt om at familiene må gis fri rettshjelp, og at sakene stilles i bero i påvente av ny vurdering. 

– Nå ser vi dessverre konsekvensene av at sakene ikke stilles i bero, og familier som ikke sender inn ny informasjon, risikerer å bli sendt ut selv om de oppfyller vilkårene for tillatelse etter de nye reglene, sier Skybak.

– Det er kritikkverdig at man overhodet returnerer barn til et så konfliktfylt område som Afghanistan. Det er grunner til at dette ikke har blitt gjort på flere år.
Det kan virke som om myndighetene nå intensiverer utsendelsen av barnefamilier, og ikke tar hensyn til at familiene kunne blitt omfattet av de kommende regelendringene, avslutter Skybak.

Les også: Reagerer sterkt på Gulatis uttalelse