Ahsans sønn tok imot seniorpris

Flerspråklighet på eldresentre må bli en realitet, mener Naveed Ahsan, sønnen til den meritterte seniorforkjemperen og brobyggeren Aslam Ahsan.
Foto: Claudio Castello
Aslam Ahsans sønn, Naveed, tok i går imot Hedersseniorprisen 2014 på farens vegne under den internasjonale eldredagens seremoni på Oslo Rådhus.
0Shares

Grunnen var enkel: Ahsan selv var på reise i sitt andre hjemland Pakistan, og kunne ikke møte opp personlig for å ta imot prisen.

For ellevte år på råd deles prisen ut. Norsk-pakistaneren deler dermed plass med andre fremtredende forkjempere for seniorsaken som Høyre-politikeren Astrid Nøklebye Heiberg og artisten Vidar Lønn Arnesen. Gjennom utdelingen ble Ahsan også historisk som den første prisvinneren med flerkulturell bakgrunn. 

Informasjonssjef i Seniorsaken, Christin Engelstad, påpekte at Ahsan får prisen uavhengig av sin kulturbakgrunn.

Strekk ut: gamle som yngre ble oppfordret til litt pausegymnastikk under arrangementet.
Foto : Claudio Castello

– Aslam Ahsan blir årets Hederssenior for den innsatsen han har gjort for seniorer i Norge i en årrekke. Helt siden han kom til Norge i 1971 har han vært engasjert i å bygge broer med det norske samfunnet selv, og mellom etniske nordmenn og nordmenn med innvandrerbakgrunn, kunne hun si til utrop.no.

Ahsan har vært en brobygger, var tonen fra Informasjonssjef i Seniorsaken, Christin Engelstad. Hun roser prisvinneren for hans engasjement for enslige eldre i hjemkommunen Lørenskog.
Foto : Claudio Castello

Julefeiring for enslige
Engelstad trakk frem spesielt engasjementet hans gjennom det årelange tiltaket med julefeiring for enslige, og enslige eldre på Lørenskog, Alternativ Jul.

– Julen er for de aller fleste nordmenn den viktigste dagen i kalenderåret. Selv om Ahsan har en annen kulturbakgrunn har han valgt å arrangere noe som opprinnelig er tuftet på norske kristne verdier og tradisjoner. Jeg synes det står stor respekt av dette, og håper noen vil videreføre initiativet i fremtiden, la hun til.

– Et samfunn for alle
Samlingens motto var soleklar: ingen skal utelates, fremme et samfunn for alle. Noe som Aud Kvalbein, byråd for eldre i Oslo (KrF) fastholdt i talen sin før prisutdelingen.

– Eldredagen er ment for å vise hvor viktige eldre er i dagens samfunn, og hvor mer relevante de vil bli, ettersom det er en stadig voksende gruppe i samfunnet. Vi har aktive yngre eldre, og så har vi en sårbar gruppe som trenger ekstra omsorg, og så har vi ganske mange midt i mellom. Eldre er en ressurs i seg selv, for familiene våre og for samfunnet, med kompetanse som kan brukes i mange år. Vi må kunne jobbe for et samfunn der eldre kan leve selvstendig og med friheten til å leve slik de vil lengst mulig, sa hun til de fremmøtte på Oslo Rådhus.

– Viktig å støtte eldresaken
Naveed Ahsan uttalte til utrop.no at det var viktig å ha slike utdelinger som støtter eldresaken i Norge.

– For meg er det en stor ære å ta imot denne prisen på vegne av min far. Vi må kunne høre på de eldre, og deres sak.

Samtidig fremhevet han utfordringene knyttet til alderdom og det å ha en annen etnisk bakgrunn.

– Seniorsakens Hederspris har i nå 12 år jobbet aktivt med å fremme eldresaken. Nå går vi inn med et nytt fokus, med et Norge som ikke bare blir eldre, men også mer etnisk variert, og med flere seniorer med opphav fra andre deler av verden. Far har alltid snakket om å gi de eldre en meningsfylt og verdig hverdag. Han vil fortsette å jobbe i fremtiden for at flere vil kunne bo i hjemmekjære omgivelser, og for at hjemmetjenesten og eldresenter-tilbudene, i Oslo som resten av landet, fortsetter å styrkes.