Nordmenn vil at ny regjering gjør mer for fattige

Nordmenn erkjenner at fattigdom er en høyaktuell problematikk, hevder Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.
Foto: kirkensbymisjon.no
En fersk undersøkelse fra Kirkens Bymisjon viser at befolkningen har klare forventninger til den nye regjeringen. Hele 65 prosent sier at de vil at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering skal utjevne økonomiske forskjeller mellom folk.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at hver femte nordmann har det trangt økonomisk, og at 115 000 barn vokser opp i fattigdom. Det er en tredobling på de siste tjue årene.

Adelheid Firing Hvambsal er generalsekretær i Kirkens Bymisjon, og er glad det norske folk sender en så tydelig beskjed til ny regjering om å hjelpe dem som har minst.

– Det viser at nordmenn erkjenner at fattigdom er en høyaktuell problematikk i landet vårt, og vil at den skal prioriteres når 65 prosent stiller seg bak at økonomiske forskjeller må utjevnes.

Langvarige følger

Hun peker på at konsekvensene av fattigdom er mange og langvarige. De går utover livskvalitet og fysisk og psykisk helse, og barnas skolegang og utvikling.

– Noen av dem har for eksempel fortalt oss om en oppvekst i sko de teipet for å holde seg tørre på føttene, og at de gikk sultne til sengs. Da ligger det dårlig til rette for å konsentrere seg om utdanning og livet videre. Det er hjerteskjærende erfaringer tidlig i livet. De gjør noe med både selvbilde og verdensbilde, og vil virke inn på veivalg og helse hele livet.

Undersøkelsen fra Kirkens Bymisjon viser nemlig at om lag hver tredje nordmann frykter å få økonomiske vanskeligheter gjennom livet. Like mange mener at velferdsstaten ikke ivaretar de med økonomiske vanskeligheter godt nok.

– Faktisk mener bare 32 prosent at samfunnet tar godt nok vare på dem med økonomiske vanskeligheter. Det viser en alarmerende mangel på tillit, og understreker behovet for et langt større og sterkere sikkerhetsnett.