– Gjør situasjonen verre for nyankomne

 
Foto: Arbeiderpartiet
Opposisjonspolitiker og Norsk Folkehjelp-ansatt mener kuttene i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2015 vil gjøre ting verre for noen av de svakeste gruppene i Norge.
0Shares

– Veien til integrering er lang, og regjeringen har i dag gjort den enda lenger, sier leder for flyktning- og integreringsenheten i Norsk Folkehjelp, Tom Hjertholm åpenhjertelig til utrop.no.

I forslaget til statsbudsjett kutter regjeringen i barnehagetilskuddet til vertskommuner, og foreslår i tillegg å redusere satsene for asylsøkere i mottak.

Hjertholm mener uverdige økonomiske forhold for asylsøkere i mottak blir bare verre med 2015-budsjettet. 

– Vi i Norsk Folkehjelp mener det er synd og skam at regjeringen gjennom det nye statsbudsjettet vil ta fra de som allerede har minst. Som mottaksdrivere er vi sterkt bekymrede over disse foreslåtte kuttene, ettersom vi er opptatte at folk, enten de får opphold i Norge eller ei, skal ha et verdig bo- og velferdstilbud. Kuttene i statsbudsjettet vil skape uverdige forhold for en allerede utsatt gruppe i dagens Norge, mener han.

 
Foto : Norsk Folkehjelp

I budsjettet for retur økes bevilgningene med 100 millioner. Synes Norsk Folkehjelp at fokuset ligger for mye på retur enn på bosetning?

– Ambisjonsnivået ser ihvertfall ut til å ligge i den retningen. Innstramningene på satsene gjør at beboere i verste fall må ta i bruk negative virkemidler for å klare seg økonomisk i en av verdens dyreste land å bo i. Fine ord om integrering overføres ikke i den praktisk politikken, og vil bare skape mer utstøting fra samfunnet for enkelte.

– For puslete økning
Ap-politiker Eirik Sivertsen sier økningen på 50 millioner i integreringstilskuddet ikke vil løse utfordringene knyttet til blant annet bosetning og integrering.

– Beløpet er for puslete, og vil fortsette å være en flaskehals i bosettingsarbeidet som regjeringen ikke har fått håndtert ordentlig. For det er et flaskehals at så mange blir sittende så lenge på mottak uten å bli bofast, sier Sivertsen til utrop.no.

Enslige mindreåriges situasjon kan bli ekstra utsatt, mener Ap-politikeren.

– For denne gruppen vil mottaksoppholdene fortsatt, eller i økende grad preges av usikkerhet, i den grad vi fortsetter å motta like mange fremover, men bruker færre ressurser. Her gjelder det spesielt kapasiteten for kommunale barnevernstiltak.

Heller 180 enn 50 millioner
Løsningen ligger, ifølge Sivertsen i Aps forslag til alternative budsjett fra juni om 180 millioner i økte tilskudd. Ap vil følge dette ytterligere opp i sitt alternative budsjett for 2015.

– Slikt kan vi løse disse overnevnte flaskehalsene, og få flere kommuner til å ta imot og integrere. Med forslaget vårt vil vi blant annet kunne være i stand til å imot flere syriske flyktninger. Sålangt virker det som om regjeringen ikke har vilje til å gjøre nok for å hjelpe hverken syrere eller de omlag 5000 flyktninger som sitter på mottak og venter på en kommune.