Kommunalsjef: – Bedre integrering og faglige resultater

Kun 0,9 prosent av studerende ungdom med innvandrerbakgrunn velger seg læreryrket, viser en ny rapport fra Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP)
Foto: Flickr.com
– Vi ser at det fører til bedre integrering og bedre faglige resultater, svarer kommunalsjef Anne Kari Thorsrud på spørsmål om hvorfor Ringsaker kommune har valgt løsningen som praktiseres i dag framfor andre.
0Shares

– I Ringsaker går minoritetsspråklige elever på sin nærskole. Vår erfaring er at elevene ved denne organiseringen får en helt annen tilhørighet til skolen sin og trinnet sitt. De blitt fortere inkludert av de andre elevene, de lærer norsk raskere og får del i det faglige felleskapet gjennom tilpasset opplæring. Gjennom dette får elevene en mye tettere faglig oppfølging og de omsluttes av de samme læringsmetodene og kartlegging som alle andre elevene, sier kommunalsjefen til Ringsaker Blad.

Får elevene tilstrekkelig språkopplæring til at de forstår undervisningen de er en del av?

– For helt nyankomne minoritetsspråklige er det av avgjørende betydning at elevene får en god forklaring på ulike ord og begreper for å kunne ha utbytte av fagopplæringen. Gjennom Ringsakers kartleggingsrutiner, kartlegges elevens språkkompetanse. Med bakgrunn i dette vurderer læreren om eleven er i stand til å følge og ha utbytte av den ordinære opplæringen. Kartleggingen er også et verktøy for vurdering og pedagogisk tilrettelegging og gir et godt grunnlag for språkopplæringen som gis, sier Thorsrud til bladet.