Flere mer positive til innvandring

Ikke lønnsomme, hevder enkelte: Innvandrere
Foto: Fanney Antonsdóttir
Stadig færre mener innvandrere tar fra nordmenn jobber. Få mener likevel at grensene bør åpnes, skriver Dagens Næringsliv.
0Shares

Fem av ti nordmenn mener at innvandrere er bra for norsk økonomi, viser nye tall fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Spørsmålet ble stilt i liknende undersøkelser i 1995 og 2003. Tallet på nordmenn som sier seg enig eller sterkt enig i at innvandrere er bra for norsk økonomi er firedoblet siden 1995. Samtidig mener langt færre enn før at innvandrere tar jobbene fra nordmenn.

– Tallene tyder på en markant holdningsendring i befolkningen. Her skal det bli interessant å sammenligne med tall fra andre europeiske land, som er ventet i mars neste år, sier avdelingsdirektør ved NSD, Knut Kalgraff Skjåk, til dn.no.

Få positive til økning
– Vi har hatt 10 til 12 år med en sterk arbeidsinnvandring. Tallene reflekterer at befolkningen har gjort en viktig erfaring, at landet går veldig godt med innvandrere, sier Knud Knudsen, professor i sosiologi ved Universitetet i Stavanger, som har sett på undersøkelsen. 

Han mener svaret på det siste spørsmålet om temaet likevel viser at folk ser at innvandring gir utfordringer for blant annet velferdssystemet. Bare 12 prosent sier seg nemlig enig i at antallet innvandrere bør økes, mens i 1995 og 2003 svarte henholdsvis åtte og sju prosent det samme.

Dette viser tallene:

* I 2014 svarer 53 prosent av spurte nordmenn at de er «enig» eller «sterkt enig» i påstanden «innvandrere er bra for norsk økonomi». I 1995 svarte bare 13 prosent det samme. I 2003 var tallet 31 prosent.

* 50 prosent var i 1995 «uenig» eller «sterkt uenig» i påstanden. I 2003 var tallet 31 prosent, og i 2014 er det skrumpet til under 20 prosent.

* I 1995 var en av fem nordmenn (20 prosent) «enig» eller «sterkt enig» i påstanden «Innvandrere tar jobbene fra nordmenn/folk født i Norge». I 2014 er tallet nede i 12 prosent. Kun 2,3 prosent sier de er «sterkt enig» i påstanden.

* Både i 2003 og 2014 var cirka seks av ti (61,6 og 62,5 prosent) «uenig» eller «sterkt uenig» i at innvandrere tar jobbene fra norskfødte. I 1995 var tallet 51 prosent.

* 12,6 prosent mener antallet innvandrere til Norge burde økes litt eller mye, mens 57,9 prosent mener at antallet bør reduseres litt eller mye. Hver fjerde nordmann mener det bør reduseres mye. 30 prosent vil ha innvandring som i dag.

* I 1995 og 2003 mente henholdsvis 8 og 7 prosent at antallet innvandrere burde økes. I 1995 mente 62,6 prosent at det burde reduseres. I 2003 var tallet 71,3 prosent.
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)