Menn i Norge tar flere koner i utlandet mot den første konas vilje

– Flerkoneri er et voksende problem

Ekteparet Neneh Bojang og Kejau Touray har fått innsikt i flere titall historier om menn som har giftet seg med flere kvinner
Foto: Gitte Paulsbo
Kvinner i Norge er fortvilet fordi mannen deres gifter seg islamsk med flere kvinner, sier Neneh Bojang, leder i organisasjonen Interafrican Comitee (IAC). 

– Det finnes menn i Norge som har en kone nummer to, tre eller fire i Afrika, eller i andre europeiske land. Det hender også at menn har flere koner i Norge. Ofte er det snakk om yngre koner. 

Det forteller Neneh Bojang. Hun er likestillingsaktivist og leder i organisasjonen Inter-African Comitee in Norway.

Fører til problemer
Gjennom sitt organisasjonsarbeid kommer hun i kontakt med stadig flere kvinner som tar opp et problem ikke alle en gang er klar over at eksisterer i Norge: polygami.

Menn som har bosatt seg i Norge, må ta konsekvensen av lovverket her. Hvis de vil ha flere koner, må de flytte til et land der det er lov.

Det er mange problemer som kan oppstå når mannen tar flere koner, mener Bojang. 

– Kone nummer to og tre bor gjerne i Afrika eller et annet sted i utlandet, i det minste er det tilfellet i de historiene jeg har fått innsikt i. De blir sittende alene med barna mens mannen er i Norge og jobber og tar seg av sin opprinnelige familie. Men ikke sjelden blir også kone nummer én forlatt i lange perioder. Da er mannen i Afrika.  

Mange kvinner føler frustrasjon og sinne når de får vite at mannen har en eller flere koner utenom dem. Og følelsen går ikke over, snarere er det som å bli bedratt hver eneste dag, forteller kvinnene til Bojang.

Personlig vet hun om minst ti kvinner som har opplevd at mannen har tatt en kone nummer to. Han gifter seg da kun islamsk, og norske myndigheter får ikke vite noe.

– Alle kvinnene jeg har snakket med, lider. Det er ingen av dem som egentlig godtar at mannen har flere koner, men av og til føler de seg presset til å late som de godtar det.

Forbudt i Norge
Mennene rettferdiggjør sine nye ekteskap ved å vise til religionen, men Bojang sier at hun ikke vet om en eneste imam som støtter flerkoneri. 

– Koranen åpner riktignok for at menn kan ta flere koner, men det er veldig strenge regler for når og hvordan dette kan skje. Mennene tolker skriftene og det de hører fra lærde slik de selv vil. Det er et viktig prinsipp i islam at alle parter skal gi sitt samtykke når et ekteskap inngås. Men ekte samtykke foreligger ikke i noen av de sakene jeg kjenner. 

Dessuten er det et viktig prinsipp i islam at muslimer skal følge lovene i det landet de bor i. Polygami er, som de fleste vet, forbudt i Norge. 

– Menn som har bosatt seg i Norge, må ta konsekvensen av lovverket her. Hvis de vil ha flere koner, må de flytte til et land der det er lov, sier Bojang.

Det vi trenger, er flere kvinner som skolerer seg i Koranen og islam. Det er veldig viktig at kvinner kan komme med sine egne tolkninger og stå opp mot enkelte menns opportunistiske bruk av religionen.

Gruppepress
Mannen til Bojang, Kejau Touray, forteller at han gjennom sitt engasjement i frivillige organisasjoner har snakket med flere menn som har koner i utlandet.

– Når jeg spør dem hvorfor de har det, henviser de som regel til religionen. Den åpner i deres øyne for at de kan ta flere koner dersom de ønsker det.

– Men når jeg graver litt dypere, viser det seg at det finnes flere andre forklaringer. Gruppepress spiller ofte en rolle. Menn som allerede har flere koner, håner dem som ikke har det for ikke å være “ordentlige mannfolk”. Det å ha flere koner signaliserer at du er velstående.

Det seksuelle spiller også inn, forteller han.

– Ikke alle ektepar fungerer like godt seksuelt. Da kan det være fristende for mannen å ta få seg en elskerinne. Når det først har skjedd, og man kanskje angrer, eller utsettes for press fra elskerinnen og hennes familie, fremstår det som en god løsning å gifte seg med elskerinnen. 

– Kan man med andre ord sammenligne det å ha en kone nummer to eller tre med kulturen i f eks latinamerikanske land der det er mer akseptert for menn å ha elskerinner enn det vi er vant til i Norge?

– Ja, der er det nok mange paralleller. 

Touray er ikke helt enig med kona i at dette er et voksende problem. 

– Det jeg observerer i mine samtaler med mennene, er at det først og fremst er eldre innvandrere som støtter flerkoneri.

Det finnes ikke forskning på omfanget av polygami i Norge, men en rapport utgitt av Institutt for Samfunnsforskning tidligere i år, bekrefter at det skjer (se faktaboks). I Storbritannia er det gjort noe grundigere undersøkelser. Ifølge avisen The Guardian anslås det at det er omtrent 20.000 polygame ekteskap i Storbritannia, som har en befolkning som er omtrent ti ganger så stor som den norske. Omtrent fem prosent av verdens muslimer praktiserer polygami, ifølge avisen. 

Overrasket og skuffet
Så hvordan oppleves det når mannen tar en kone nummer to bak din rygg? Vi møter “Yasmin” i en liten leilighet i Oslo sentrum. Der bor hun sammen med datteren sin, som fremdeles går i barnehagen. Hun vil ikke ha sitt virkelige navn på trykk av hensyn til familien. Hun forteller at det bare er fem måneder siden hun fikk vite at mannen hennes hadde tatt en kone nummer to i et annet land i Europa. 

– Jeg ble veldig overrasket og skuffet. Vi var veldig forelsket, og jeg skjønner ikke hvorfor han ville ha en kone til. 

Både hun og mannen kommer fra et majoritetsmuslimsk land i Afrika. Hun tror han kan ha blitt presset av den muslimske menigheten han tilhører til å gifte seg på nytt. 

– Den nye kona hans er ikke en typisk kone nummer to. Hun er eldre enn meg og har jobb og inntekt. De fleste historiene jeg kjenner til, er afrikanske muslimer som tar en kone nummer to fordi de forelsker seg i en yngre kvinne. 

Slike historier finnes det mange av, det bekrefter også Neneh Bojang, men “Yasmins” historie er spesiell, mener hun selv.

– Ingen kvinne liker dette!
– Jeg vil veldig gjerne til bunns i dette. Jeg tror mannen min fremdeles elsker meg og at han har blitt manipulert eller hjernevasket til å gifte seg med denne kvinnen. Han har fortalt meg at han giftet seg med henne fordi han syntes synd på henne.

Kvinnen som mannen til “Yasmin” giftet seg med, har tidligere vært gift med en annen mann som også hadde flere koner, ifølge “Yasmin”.

– Mannen min har fortalt henne om meg, så vi kjenner hverandre nå, og vi har snakket sammen på telefon. Det kan virke som mennene i menigheten har bestemt at noen andre må gifte seg med henne for å ta vare på henne etter at hun ble skilt. Det hele er ganske merkelig, sier hun.

Hun håper at hun skal få mannen sin tilbake. Men først må han skille seg fra den andre kona, sier hun.

– Ingen kvinne liker at mannen har flere kvinner. Selv i Afrika, der det er mer vanlig med flere koner, har jeg sett at disse ekteskapene ikke fungerer. Det er riktignok tillatt i Koranen, men i praksis er det veldig vanskelig å få det til å fungere.

Ikke tillatt i islam
– Ingen av de etablerte moskeene i Norge gjennomfører religiøs vigsel uten at ekteparet også gjennomfører en sivilrettslig vigsel. Grunnen er at de ønsker å følge norsk lov.

Det fortalte generalsekretær i Islamsk Råd Norge under en konferanse om religion i begynnelsen av november. Konferansen var arrangert av organisasjonen Norsk-somalisk brobygging (NORSOMBRO) i samarbeid med Røde Kors og Primærmedisinsk Verksted (PMV).

Afsars påstand bekreftes av forskning.

– Utenomrettslige vigsler blant muslimer ser i det vesentlige ut til å foregå utenfor trossamfunnene, heter det i den nylig utgitte rapporten “Gift, men ugift”. 

Det er likevel fullt mulig for muslimer å gifte seg islamsk uten å gå til moskeen. Det som kreves i henhold til tradisjonell teologi for at et ekteskap skal kunne inngås, er at brudgommen, bruden og brudens verge (wali) gir sitt samtykke. Det kreves derimot ikke at en imam eller en juridisk myndighet godkjenner vielsen. I tillegg må man bli enige om en medgift og skrive under en ekteskapskontrakt, dessuten skal ekteskapet gjøres offentlig kjent, blant annet ved at det holdes bryllupsfeiring. Dette siste vilkåret oppfylles svært sjelden når det er snakk om en mann i Norge som tar en kone nummer to eller tre. 

– En del muslimer mangler kunnskap om religionen sin, det er nok noe av grunnen til at flerkoneri fortsatt forekommer i Norge, sa generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Methab Afsar under den nevnte konferansen. 

FAKTA:
I rapporten  “Gift, men ugift. Om utenomrettslige religiøse vigsler”, skrevet av forskerne Anja Bredal og Tone Linn Wærstad ved Institutt for samfunnsforskning (2014) kommer det fram at det er mange ulike motiver for å gifte seg utenomrettslig, f eks på islamsk vis. Ett av disse motivene er at minst én av personene er gift fra før, heter det i rapporten (s. 100).