Skjerper krav til opplæring for innvandrere

 
Foto: Kristian Fabrizio Mendoza
For å få flere innvandrere til å gjennomføre introduksjonsprogrammet, og for å øke kvaliteten i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, foreslår inkluderingsminister Solveig Horne (bildet) skjerpinger i introduksjonsloven.
0Shares

– Opplæring i samfunnskunnskap er viktig for å få grunnleggende kjennskap til sentrale lover og verdier i vårt samfunn. I dag er det for mange som søker og får innvilget fritak fra plikt til opplæring. Kommunene prioriterer heller ikke å tilby denne opplæringen. Og deltakelse i arbeidslivet og gode norskkunnskaper er nøkkelen til å bli inkludert i det norske samfunnet, sier Horne til regjeringen.no.

I tillegg til å foreslå at kommunene skal ta initiativet til å sette i gang opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, sender statsråden disse forslagene på høring:

– Den enkelte må dokumentere kunnskaper om samfunnet for å få fritak fra opplæring i 50 timer samfunnskunnskap.

– Det skal være mulig å få permisjon fra introduksjonsprogrammet, maks ett år, ved tilbud om arbeid eller utdanning.

– For å gjøre programmet mer effektivt og bedre resultatene, må flere innvandrere komme raskere i gang med opplæringen. Særlig gjelder dette personer som ikke deltar i noen form for kvalifisering og som ikke mottar ytelser fra NAV, hvor mange er kvinner. Derfor skjerper vi også kommunenes veiledningsplikt, sier Horne til regjeringen.no.