Trekk i støtten til norskopplæring

0Shares

Nedleggelser av skoler, økt elevtall i klassene, færre undervisningstimer, forgubbing blant lærerne og unge lærere som går ut i arbeidsledighet kan bli resultatet hvis rådmennenes budsjettforslag blir vedtatt. Det viser en undersøkelse Aftenposten har gjort. Opp til 2500 lærere kan miste jobben.

Lærerne mener de foreslåtte innsparingstiltakene betyr et radikalt tilbakeskritt for kvaliteten i skolen.

–Vi er vitne til den største uroen blant foreldre og lærere jeg noensinne har opplevd. Med det antallet lærerårsverk kommunene skal kvitte seg med, blir begreper som kvalitet i skolen bare svada og valgløfter. Regjering og Storting må bære ansvaret, sier Helga Hjetland, leder i Utdanningsforbundet, til Aftenposten.

Les hele saken. 2500 lærere kan miste jobben