Gir 750 millioner til kvinnebistand i Afghanistan

 
Foto: weforum.org/Eric Miller
– Andelen jenter som går på skole i Afghanistan har økt fra null til 40 prosent de siste ti årene. Men det er langt frem og jeg er glad for at president Ghani sier han vil prioritere arbeidet for kvinners rettigheter høyt, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Utenriksministeren (bildet) besøkte Kabul tidligere denne måneden og møtte blant andre president Ashraf Ghani og hans kone Rula Ghani. Førstedamen har fått et spesielt ansvar for kvinner, barn og internt fordrevne.

– Vold mot kvinner, voldtekt og æresdrap er ikke uvanlig i Afghanistan. Førstedame Rula Ghani var i vårt møte svært opptatt av kvinners rettssikkerhet. Jeg er glad for at hun bekreftet at hun kommer til Oslo 23. november for å delta på symposiet for kvinners rettigheter i Afghanistan, sier Brende til regjeringen.no.

Vold mot kvinner toppet seg i 2013
Brende formidlet under besøket at Norge vil bidra med 750 millioner kroner i bistand til landet i 2015, men dette forutsetter at arbeidet mot korrupsjon gir resultater og at kvinners rettigheter og jenters rett til utdanning står høyt på agendaen. Norge inngikk også nylig en avtale med UN Women på 85,5 millioner kroner til deres arbeid i Afghanistan i årene 2014-2017. 

Ifølge Independent Human Rights Commission of Afghanistan (AIHRC) var 2013 et negativt rekordår hva gjaldt vold mot kvinner. Innsamlede tall fra kommisjonen kunne vise til en 25 økning i blant annet fysisk vold, herunder kutting av neser og lepper, og offentlige voldtekter.

Ifølge kommisjonen kunne økningen begrunnes i at stadig flere internasjonale hjelpeorganisasjoner og utenlandske tropper forlater landet, samtidig som kvinner har blitt mere bevisste på sine rettigheter og terskelen for å rapportere overgrep er blitt lavere.