Innvandrerungdom bryter med kjønnsrollemønstre

Terapeuter med minoritetsbakgrunn har både spesielle utfordringer og unike ressurser
Foto: Alex E. Proimos
Flere gutter med innvandrerbakgrunn velger helse- og sosialfag, noe som igjen kan endre arbeidslivet, mener forsker.

Sannsynligheten for at en gutt med innvandrerbakgrunn velger helse- og sosialfag, sammenlignet med en gutt med lignende sosial bakgrunn og karakterer – men uten minoritetsbakgrunn er dobbel så stor, skriver Aftenposten.

Guttene fra innvandrerfamilier velger også i mindre grad mer mannsdominerte yrkesfag. Det kommer frem i boken Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet, skrevet av flere forskere fra Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Forsker Liza Reisel sier dette kan rokke ved det kjønnsdelte arbeidslivet på sikt.

– Innvandrermenn er overrepresentert i helse- og omsorgssektoren i forhold til menn ellers. Man kan dermed anta at gutter med innvandrerbakgrunn har flere mannlige rollemodeller i sine familier og nærmiljøer som jobber i helsefaglige yrker enn gutter ellers, og at det har innvirkning på deres utdanningsvalg, sier Reisel ril Aftenposten.