-Lærere har viktig rolle i integreringen

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud ber lærere om må reise hjem til innvandrerforeldre for å forklare nødvendigheten av foreldremøter.

Han mener ifølge NRK at lærere gjør for lite for å integrere innvandrerbarn i det norske samfunn.

– Foreldremøter på den norsk måten er helt ukjent for mange. Derfor må lærere reise hjem til innvandrerforeldre eller ringe dem for å forklare at det er viktig å være med på aktivitetene ved skolene, mener han.

Obligatorisk norskopplæring er ikke er nok for å få til integrering, mener Yaw Amoako-Addo.