Imamer vil samarbeide med Fagforbundet

– Når initiativet er så direkte, så må svaret være like direkte: Invitasjonen kommer, sier nestleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen.
Foto: Jan Lillehamre/Fagforbundet
Nestleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen, er positiv til imam Syed Ashrafs oppfordring til Fagforbundet om å invitere alle landets imamer til et møte.

Nestlederen, som blant annet har ansvar for verving og organisasjonsbygging, har fått flere ting å tenke på siden han leste intervjuet med imamen fra Al Noor Islamic center i Bærum:

– Dette er en mulighet vi må gripe, og det er flere årsaker til det. En av dem er at Ashraf har helt rett i at imamenes arbeidsforhold er ukjent terreng for oss. Det er bare gjennom dialog at vi kan finne hverandre, og det tror jeg vi kommer til å gjøre, sier han til Fagbladet.

Her finner Larsen det på sin plass å sitere Fagforbundets verdigrunnlag:

– Der står det så flott at «likhet er grunnlaget for menneskelig frihet. Samfunnet må derfor utformes sånn at alle får likeverdig levekår, uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, alder, kjønnsidentitet, funksjonsnivå, seksuell orientering, religion eller livssyn».