EU-innvandrere fra Øst-Europa betaler halv skatt

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).
Foto: Flickr
Antall innvandrere fra Øst-Europa er trettendoblet siden EU-utvidelsen. Samtidig betaler de inn mindre enn halvparten av skatten innfødte nordmenn gjør, opplyser finansminister Siv Jensen. 
0Shares

– Vi må ha fokus på innvandringen fra Øst-Europa. Den vokser eksponensielt og kan få store virkninger for velferdsstaten, sier Senterpartiets stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen til ABC Nyheter.

Han har bedt finansminister Siv Jensen opplyse om skatteinngang fra innvandrede skatteytere sammenliknet med de innfødte. Nå har han tått svaret. Tallene gjør at Lundteigen blir sterkt uroet for velferdsstatens framtid.

– Svekker velferdssamfunnet
Siden EU-utvidelsen i 2004 har antall skatteytere fra østeuropeiske EU-land økt fra 9.642 til  125.000 i 2013. De betalte i gjennomsnitt bare 65.800 kroner i skatt – mot 139.000 fra den innfødte befolkningen i 2013.

 
Foto : Senterpartiet

I 2004 betalte EØS-innvandrere fra Øst-Europa 62 prosent av det de norskfødte gjorde. Ni år etter at de østeuropeiske landene fikk del i den frie flyten av arbeidskraft, er andelen sunket til 47 prosent.

– Fra før vet vi at innvandringen fra Øst-Europa har enorme konsekvenser for lønns- og arbeidsforhold til stadig flere yrkesgrupper, kommenterer Lundteigen og fortsetter:

– Vi ser nå også at det de betaler av skatt, er halvparten av gjennomsnittet for nordmenn. Det svekker finansieringen av velferdssamfunnet.