– Viktigst å gi ungdommen håp

 
Foto: Privat
Før jul holdt Norsk Innvandrerforum et debattmøte om ungdom og radikalisering på Romsås.

– Bakgrunnen var vår bekymring om at stadig flere unge med innvandrerbakgrunn, og særlig unge med foreldre fra muslimske land blir i økende grad radikalisert. Vi ser en økende farlig tendens til at disse havner i ytterliggående miljøer og utvikler en ekstrem verdensanskuelse, sier leder i Norsk Innvandrerforum, Athar Ali (bildet), til utrop.no.

Under møtet var blant annet psykolog Sunil Loona og bystyrerepresentant Elvis Nwosu (Ap) også på plass for å diskutere de ulike problemstillinger og foreslå løsninger.

Hva er fellestrekket på ungdommer som radikaliseres?

– Her har vi å gjøre med ungdommer som sliter utdanningsmessig, sosialt og psykisk. Noen har kommet som krigsflyktninger og sliter med sterke traumer. Andre er født her i Norge, men opplever at hverken de eller foreldre får aksept eller blir fullt ut integrert. Mange opplever at synlige kulturforskjeller trekkes frem på en negativ måte. En slik diskriminering er med på å føre ungdommene i retning marginale miljøer. Kombinert med et nyhetsbilde, hvor man ofte ser krigføring i muslimske land, så er dette med på å skape negative følelser i forhold til det norske samfunnet.

Statustap
Ungdommene opplever ofte et statustap, som gjenopprettes i de ekstreme miljøene.

– Folk som er rundt disse må gi dem en identitet på positive vilkår.

Kan du presisere?

– Storsamfunnet må trå til med å gi disse en sjans til å finne sin plass. Nærmiljøet, herunder moskéene må også bidra til å gi en riktig tolkning av islam og legge mer vekt på å dialog med ungdommer og integrering i samfunnet.