Studie: Mange i Sør-Asia har gen som dobler risikoen for alvorlig covid-19

Visse gentyper blant sør-asiatere øker komplikasjonene som følge av covid-19, viser ny studie.
Foto: Wikimedia Commons
Forskere ved Oxford-universitetet har funnet et gen som dobler risikoen for lungesvikt og død som følge av covid-19. Det er spesielt utbredt i Sør-Asia.
28Shares

Blant personer med sørasiatisk opphav har 60 prosent dette genet, ifølge forskerne. Blant mennesker med europeisk opphav er andelen 15 prosent.

Genet er imidlertid langt mer sjeldent blant mennesker med afrikansk og østasiatisk bakgrunn.

The Nature Genetics-studien kaster lys over hvorfor koronaviruset utgjør en større risiko for enkelte befolkningsgrupper i Storbritannia og Sør-Asia, men uten å kunne forklare det fullt ut, skriver BBC.

Sør-Asia omfatter blant annet land som India, Pakistan, Sri Lanka og Bangladesh.

Ifølge forskningsleder James Davies er funnet svært viktig. Han understreker likevel at det er en kompleks blanding av faktorer, spesielt alder, som bidrar til risikoen som hver enkelt person har for å utvikle alvorlig covid-19.

– Selv om vi ikke kan endre våre gener, så viser våre resultater at personer med høyrisikogenet i særlig grad kan ha nytte av vaksinasjon, sier Davies, som er genforsker ved Oxford-universitetet.

Genet heter LZTFL1, og hypotesen er at det gjør lungene mer mottakelige for koronaviruset.

Andre forskere, som ikke har deltatt i studien, advarer imidlertid mot å legge for stor vekt på gener for å forklare overdødelighet i visse befolkningsgrupper.

De ønsker flere undersøkelser, og de mener også at andre faktorer, som tilgang til legehjelp, er viktigere å se på for å forklare overdødelighet i visse grupper og områder.