– Et skritt nærmere forbud mot sosial dumping

Sjelden pause: utenlandske lastebilsjåfører som kjører i Norge har færre pauser og må ofte neglisjere sikkerhetsstandarden for å være konkurransedyktige, viser nye funn fra Transportøkonomisk institutt.
Tariffnemda har sendt allmenngjøringskravet i transportsektoren ut på høring, og dermed har Yrkestrafikkforbundet (YTF) kommet et skritt nærmere å gjøre sosial dumping ulovlig innen norsk transportsektor.

– Vi er meget fornøyd med å ha kommet til dette punktet. Sosial dumping må vekk fra våre veier. Dette er det vi har jobbet med i snart ett år og er fornøyd med at vi snart er i mål, sier Svein Furøy, leder for Yrkestrafikkforbundet (YTF), i en pressemelding.

Noe av det YTF krever er at minstelønnen i tariffavtalen for gods og turbus skal gjelde for alle ansatte som utfører arbeid i Norge. Det vil si at for lastebilsjåfører vil man ha en minstelønn på 156, 57 kroner i timen og 150 kroner timen for turbilsjåfører.

– Vi gjennomførte en undersøkelse i 2014 ved Svinesund, der 500 sjåfører ble spurt om deres arbeids- og lønnsvilkår. De fleste som svarte var utenlandske sjåfører og månedslønnen til disse lå på rundt 1000 euro eller rundt 9 000 kroner etter dagens kurs. Dette er langt under en standard månedslønn, og helt uakseptabelt. Det vil allmengjøringen gjøre noe med, utdyper Furøy.

 
Foto : ytf.no

Siste skritt
Nå er allmenngjøringsforslaget ute på høring i to måneder, og vil være avsluttet den 12. mars. Furøy antar at det ikke vil være mye saklig motstand mot allmenngjøringen.

– Gjennomføringen er viktig for å sikre transportindustrien mot ødeleggende konkurranse fra useriøse bedrifter som dumper prisene på bekostning av velferden, livet og helsen til sine ansatte. I tillegg gjør det sosiale dumpingen i sektoren ulovlig. Jeg finner det vanskelig at noen skal være imot det, sier Furøy.

Han ser positivt på prosessen som nå har startet.

– Nå gjenstår det å se hvordan dette ender, men vi ser positivt på prosessen, forklarer Furøy.