Polske myndigheter hevder å ha stanset masseinntrengning av migranter

Polske myndigheter sier de har stanset en stor gruppe migranter i å ta seg inn i landet fra Hviterussland, i det som omtales som et koordinert forsøk.

Krisen på grensa mellom de to landene tok en dramatisk vending mandag.

Hundrevis eller tusenvis av migranter og flyktninger forsøkte å storme grensa ved å klippe seg gjennom gjerdet eller bruke lange stokker og greiner til å klatre over.

Det polske innenriksdepartementet la ut en video der polske grensevakter bruker en kjemisk spray mot menn som forsøker å klippe seg gjennom piggtråd. Noen av migrantene kaster gjenstander mot politiet.

Tidligere meldte en talsmann for polske myndigheter at hundrevis av migranter og flyktninger var observert på vei mot den polske grensa, ledsaget av væpnede hviterussere.

– Et koordinert forsøk på massiv inntrengning på polsk territorium har akkurat startet, av migranter som brukes av Hviterussland til hybridangrep mot Polen, sa en talsperson for polske sikkerhetsstyrker, Stanislaw Zaryn.

Piotr Mueller, regjeringens talsmann, sier at det er mellom 3.000 og 4.000 migranter på hviterussisk side av grensa til Polen.

En Nato-kilde, som i tråd med alliansens praksis uttaler seg anonymt, omtaler Hviterusslands handlemåte som «hybridtaktikk». Det er et begrep som gjerne brukes om en operasjon der uvanlige militære og politiske virkemidler tas i bruk.

– Nato står klar til å støtte våre allierte og opprettholde sikkerheten i regionen, sa vedkommende.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen oppfordret mandag medlemslandene til å utvide sanksjonene mot Hviterussland.

Hun kaller det uakseptabelt å bruke migranter for politiske formål og sa det kan bli aktuelt å innføre sanksjoner mot flyselskap fra tredjeland som bringer migranter til Hviterussland.

Også USA protesterer, og talsmann for utenriksdepartementet i Washington, Ned Price, ber Hviterussland slutte å organisere strømmen av migranter over grensa og inn i Europa.

Meldingene om en stor gruppe migranter på vei mot grensa kom fra polske myndigheter mandag.

– Ny informasjon viser at gruppen kontrolleres nøye av væpnede hviterussere. Det er de som bestemmer hvilken retning gruppen går i, sa Stanislaw Zaryn.

Han har også lagt ut videoer i sosiale medier som viser hundrevis av mennesker på hviterussisk side av grensa. Videoene viser mennesker i vinterklær og med ryggsekker som går langs veien.

Ifølge AFP er filmen tatt ved Bruzgi i Hviterussland, rundt 1,2 kilometer fra den polske grenseovergangen Kuznica. Det er imidlertid svært vanskelig å få uavhengig bekreftelse på hva som foregår i området, siden journalister holdes unna på begge sider av grensa.

Polen har den siste tiden økt antall politifolk og soldater i grenseområdet, og det er lagt ut piggtråd og andre sperringer for å hindre folk i å ta seg over.

Den polske nasjonalforsamlingen vedtok nylig å bygge en 100 kilometer lang mur langs grensa, som nå voktes av over 10.000 polske soldater.

Polske myndigheter har også innført en tre måneder lang unntakstilstand som forbyr journalister og organisasjoner å oppholde seg i det aktuelle grenseområdet.

Det har den siste tiden kommet en rekke rapporter om at migranter og flyktninger blir presset over grensa til Polen av hviterussiske grensevakter, for så å bli presset tilbake til Hviterussland av polske vakter.

Migranter forteller selv at de er strandet i en håpløs situasjon i grenseområdene. Mange av dem kommer fra land i Midtøsten.

Bekymringen for situasjonen for flyktningene på grensa øker. Etter hvert som vinteren nærmer seg, blir forholdene stadig tøffere. I slutten av oktober krevde FN umiddelbar handling for å redde liv og unngå lidelser.