Frp setter rekord i asylinnvilgelse

Etter at Frp overtok makten på asylfeltet, har flere fått innvilget opphold. På bildet: Flyktninger i Hellas sultestreiker i protest mot dårlige forhold.
Frps handlingsprogram gikk inn for en restriktiv asylpolitikk. Nå viser det seg at flere faktisk får asyl under Frps styre.

NRK har nemlig gått gjennom tall for innvilgede asylsøknader fra 2008 til og med 2014, og konklusjonen er klar; ingen har innvilget en høyere andel asylsøknader enn Anundsen og Høyre/Frp-regjeringen gjorde i 2014.

Og de gjør det med god margin. For tallene viser en økning i andelen med to prosent fra 2013 til 2014 etter at de blåblå overtok regjeringskontorene. I 2013 var det 12.583 behandlede søknader, med en innvilgelsesprosent på 46. Året etter var antallet 10.056, og innvilgelsesprosenten hadde gått opp til 49.

Frp: – En villet politikk
Nå sier partiet at en økning i andel innvilgede asylsøknader har vært et mål for regjeringen. 

– Regjeringens mål er å øke innvilgelsesprosenten. At de som kommer til Norge skal ha et reelt behov for beskyttlse. Vårt mål er at det skal komme færre asylsøkere uten beskyttelsesgrunn. Det er vi i ferd med å oppnå, sier statssekretær Jøran Kallmyr (bildet) til NRK.

Han peker på at tallet på asylsøkere har gått ned fra i år til i fjor. Samtidig gjør situasjonen i Syria at innvilgelsesprosenten går opp.

Synes du Frp har holdt de lovnadene dere ga om asylpolitikken før valget i 2013?

 Ja, vi har sagt at vi skal basere oss på den internasjonale flyktningekonvensjonen. Hadde det ikke vært for Syria ville vi hatt et kraftig fall, sier Kallmyr til NRK.

Tallkritisk
Samtidig er det ikke alle som tar tallene for god fisk. Bloggeren og mediekritikeren Doremus Schafer hevder på sin side at kritikken mot Frps asylpolitikk bygget på direkte feilaktige tall.

– Søknadene gikk ned med fire prosent sammenlignet med 2013, men antallet vedtak falt med hele 20 prosent. En «liten» nedgang kan ikke referere til annet enn nedgangen i antall innleverte søknader, men det er altså tallet på vedtak som er relevant for å beregne og kontekstualisere innvilgelsesprosenten, og som vises på skjermen 15 sekunder etter uttalelsen om en liten nedgang, skriver bloggeren på journalisten.no.

Les mer her om kritikken fra pseudonymbloggeren (med tilsvar og innvendninger fra NRK og bemerkelse fra redaksjonen i Journalisten).