Frykter endringer i arbeidsmiljøloven kan ramme minoriteter

 
Foto: Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp tar senere i dag ut hele organisasjonen i politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. 

– Som fagbevegelsens solidaritetsorganisasjon er det helt naturlig at Norsk Folkehjelp samlet gir sin støtte til en politisk markering mot en arbeidslivspolitikk som vil ramme de svakeste. Endringene vil gå ut over gruppene vi forsøker å hjelpe, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres (bildet).

Særlig forslaget om gi arbeidsgiverne utvidet adgang til midlertidige ansettelser som vil gå ut over de svakeste gruppene i samfunnet, blant dem asylsøkere og folk med minoritetsbakgrunn.

– Norsk Folkehjelp driver asylmottak og integreringsarbeid og ser hvor vanskelig det kan være for etniske minoriteter å komme ut i arbeidslivet. Med økt bruk av midlertidige ansettelser vil disse gruppene få en enda mer usikker arbeidssituasjon. Vi frykter at det etableres et skyggesamfunn av arbeidere uten rettigheter og sikker inntekt. Dette vil virke stikk i strid med det arbeidsministeren sier han ønsker å oppnå, sier Tørres.

Ja til lettere jobbadgang
Norsk Folkehjelp etterlyser derimot tiltak for å sørge for at sårbare grupper og personer med minoritetsbakgrunn får en lettere inngang til fast jobb.

– Vi trenger en trygg arbeidslivspolitikk, og skreddersydde tiltak for de som faller utenfor. En handlingsplan og tiltakspakke for å få flere personer med innvandrerbakgrunn i arbeid hadde vært et godt sted å starte, sier Tørres.