Vil bosette 350 flyktninger i 2015

Misnøye: Det syriske folket lever under jernhånden til Assad-regiment
Foto: Pressebilde
Bystyret fastholder vedtaket om å ta imot 350 flyktninger i 2015. Bystyret ønsker også å ta imot omtrent 30 syke og skadede flyktninger fra Syria.

I tillegg til de 350 flyktningene, kan kommunen regne ned å ta imot omtrent 100 personer gjennom familiegjenforening, skriver Bergen kommune på sine hjemmesider.

– Nærområdene til konfliktområdene i Midt-Østen og Europa står overfor en stor humanitær katastrofe med det høyeste antallet flyktninger og internt fordrevne noensinne. Vi ser det derfor som viktig at Norge og store kommuner som Bergen tar sin del av ansvaret for å gi beskyttelse til mennesker som er på flukt.

Bakgrunnen ligger blant annet i at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt Bergen kommune om å vurdere å øke vedtaket om bosetting av flyktninger for 2014 og 2015 uten å spesifisere et antall. 

– Bystyret har derfor vedtatt å fastholde vedtaket om å ta imot de 1050 flyktningene kommunen har forpliktet seg til å ta i mot i perioden 2014-2016, skriver man videre.

Les hele vedtaket her.