Staten taper milliardbeløp på slapp kabotasjekontroll

Stadig flere utenlandske turbusser og lastebiler burde få kabotasjekontroll, her en rapport fra Yrkestrafikkforbundet kommet frem til.
Foto: flickr.com
– Norske politikere strever med budsjetter og skatteregler, og momsmilliardene ruller bokstavelig talt ut av landet, uttalte forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet nylig under en høring i Stortingets finanskomité.

Furøy viste til at Statistisk Sentralbyrå, som bygger på Eurostats undersøkelser i medlemsstatene, anslår at 6,1 prosent av all godstransport på vei i 2013 var kabotasjetransport – en økning på 301,5 prosent fra 2009.

– I transportnæringen er det enighet om at denne statistikken er beheftet med en viss usikkerhet og at den i alle fall ikke overvurderer omfanget av kabotasjevirksomheten. Ulovlig kabotasjevirksomhet fanges dessuten ikke opp av noen statistikk og Vegvesenets kontroller viser tydelig at kabotasjereglene brytes i rikt monn.

 
Foto : ytf.no

Krever momsregistrering
SSBs kabotasjestatistikk viser at verdier av opptil av 2,7 milliarder kroner unndras beskatning i Norge. I tillegg kommer altså ulovlig kabotasje og turbilmarkedet som i stor grad er overtatt av utenlandske selskaper. Her er imidlertid momssatsen lavere – 8 prosent.

– Lave lønnskostnader, ingen eller små sosiale kostnader i hjemlandet og brudd på norske skatte- og avgiftsregler skaper en konkurransevridning norske selskaper i lengden ikke kan leve med, hevdet Furøy.

– Yrkestrafikkforbundet krever nå at alle selskaper, også utenlandske som skal drive transportvirksomhet i Norge, registreres i momsregisteret. Forbundet mener dessuten at grensen for momsplikt på transporttjenester må senkes til null, slik at alle som utfører transportoppdrag i Norge skal betale moms, uttalte han videre.