– Umulig å beskytte seg mot soloterrorisme i Norge

Lars Gule mener terroristens brev til sin far ikke burde blitt offentliggjort i sin helhet.
Foto: Grazyna Skarpås
Terrorangrep hvor én person står bak handlingene er fortsatt svært vanskelig å forhindre, både i Norge og Danmark, hevder førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Lars Gule. 

Til TV2 sier han at han ikke tror trusselnivået i Norge har endret seg vesentlig etter angrepene i København. 

– Med unntak av elementer av inspirasjon og kopiering av denne type handlinger, er det ingenting som tilsier at det foreligger mer konkrete terrorplaner mot Norge i dag enn det gjorde for fire dager siden, sier Gule (bildet). 

Han mener det er umulig for land som Norge og Danmark å oppnå full beskyttelse mot denne type terrorangrep. 

– Vi ønsker ikke et samfunn som er gjennomkontrollert, men vi kan beskytte oss med større sikkerhetskontroller og tiltak rundt spesielle arrangementer og steder. Men full beskyttelse mot soloterrorisme er det ikke mulig å oppnå i et fritt og demokratisk samfunn, sier Gule. 

Komplekst bilde
Stabsjef ved Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen sier angrepet i København understreker at det er et reelt trusselbilde, og at jobben med å overvåke enkelte terrorceller er vanskelig. 

– Vi vet mye om trusselbilde, men det er fragmentert. Det går på tvers av religion, kultur, etnisitet og hudfarge, og et ekstremt krevende bilde, sier Fredriksen.

Fredriksen sier norsk politi gjør det de kan for å forhindre at noe skjer, og at man i etterkant av hendelsen i København har tett kontakt mellom norsk og dansk politi. 

– Vi ser jo at trusselbilde har levd like hjertelig i Frankrike og Danmark. Og selv når politiet er på stedet har et vakthold så skjer det likevel. Det viser kompleksiteten i dette, sier Fredriksen.