Solberg vil ha strengere regler for familiegjenforening

0Shares

Innstrammingen av reglene vil føre til at de som får oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, må garantere for sin familie økonomisk dersom de skal få sin nærmeste familie til Norge.

Økning i tallet på asylsøkere er hovedgrunnen til at regjeringen vil endre reglene.

-Det har vært eksepsjonelt mange ankomster fra Somalia og Irak i år, og antallet familiegjenforeninger fra de samme landene har vært veldig høye, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

– Norge kan ikke føre en annen politikk på dette området enn de fleste andre europeiske land, sier statsråden.

– Dette er særlig viktig når vi erfarer at stadig flere land setter i verk tiltak for å bremse på asyltilstrømningen fra land som Norge allerede mottar store grupper fra. Disse landene ligger på toppen både når det gjelder innvilgede oppholdstillatelser etter en asylsøknad og antall familiegjenforeninger.

– Derfor har det vært behov for å se nærmere på om våre regler for familiegjenforening kan være en av årsakene til at vi får flere asylsøkere fra disse landene, mens andre land har hatt nedgang i tilstrømningen, sier Solberg.

Personer som får innvilget asyl i Norge har i henhold til flyktningkonvensjonen rett til familiegjenforening her. Det kan ikke stilles krav til underhold når den som bor her har fått asyl. Har man derimot fått opphold på humanitært grunnlag og ønsker å få familien hit, skal det altså innføres krav om at søkeren som bor her kan ta hånd om dem bringes hit økonomisk.

– Et underholdskrav vil være en spore for nyankomne til å komme seg raskt i arbeid, slik at de kan få familien sin til Norge så fort som mulig. Med innføring av introduksjonsordninger legger vi også opp til en raskere introduksjon i arbeidslivet, sier Solberg.