Tiltak mot grunnløse asylsøkere

0Shares

For tiden er det totalt ca. 4600 personer som skulle vært uttransportert. Av disse er ca. 1300 antatt forsvunnet, mens ca. 500 kommer fra land det for tiden ikke er mulig å returnere noen til. Det betyr at det er ca. 2800 personer som venter på å bli uttransportert.

-Vi vil nå etablere en egen gruppe i departementet som arbeider spesielt med Tilbaketakelsesavtaler. Tilbaketakelsesavtaler med land det kommer mange grunnløse asylsøkere fra, som for eksempel Russland, vil bli prioritert, sier Kristin Ørmen Johnsen.

I begynnelsen av mai 2002 ble det etablert et eget kontor for International Organization for Migration (IOM) som arbeider spesielt med å hjelpe personer som ønsker å reise hjem frivillig.

– Det er også viktig at politiet får nok ressurser til dette arbeidet slik at de som ikke har lovlig opphold i Norge raskt kan bli uttransportert. Dette vil igjen kunne gi en viktig signaleffekt til andre fra samme land, slik at vi i neste omgang får færre grunnløse asylsøkere, sier Johnsen.