Hjelp på åtte språk for finne bolig

0Shares

På norsk, engelsk, spansk, tyrkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, arabisk, somali og urdu Brosjyren den opp hvilke rettigheter man har på boligmarkedet.

Brosjyren tar opp hvordan man kan gå frem for å finne en bolig, ved kjøp og leie, finansiering og betalingsproblemer ved kjøp av bolig, bostøtteordningene samt tilbud for husstander med et funksjonshemmet familiemedlem.

Informasjonen er kortfattet og gir en enkelt oversikt over ordninger og hvor man kan henvende seg for å få mer hjelp og informasjon.

Man får også en oversikt over ulike bostøtteordninger.

Hovedmålgruppe er nyankomne fremmedspråklige som skal skaffe seg en bolig i Oslo.